:

Hvor meget må man opkræve i gebyr?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor meget må man opkræve i gebyr?
  2. Hvor meget må man tage i administrationsgebyr?
  3. Hvor meget må man tage i inkassoomkostninger?
  4. Hvor længe er man bundet af forsikring?
  5. Hvad koster det at skifte forsikringsselskab?
  6. Hvordan opsiger jeg en forsikring?

Hvor meget må man opkræve i gebyr?

Rykkergebyrer: Størrelse, antal og hyppighed Et rykkergebyr fra en privat virksomhed højest være på 100 kr. (Gebyret er momsfrit). Der højst fremsendes tre rykkere med gebyr for det samme krav, og der skal være mindst 10 dage i mellem.

Hvor meget må man tage i administrationsgebyr?

Hvor stort et gebyr være? Et gebyr må ikke være urimeligt højt i forhold til den ydelse som gebyret dækker over. Størrelsen på et betalingsgebyr skal fx svare til de rimelige omkostninger, der er forbundet med at modtage betalingen.

Hvor meget må man tage i inkassoomkostninger?

Gebyrets størrelse afhænger af det beløb, du skylder, og omkostningerne til inkasso er fastsat ved lov. Er regningen på mindre end 1.000 kroner, kan virksomheden maksimalt kræve inkasso-omkostninger på 350 kr.

Hvor længe er man bundet af forsikring?

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af en skade, kan du, indtil 14 dage efter sagens afslutning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. Disse opsigelsesregler gælder dog ikke bygningsbrandforsikringen og ansvarsforsikringen for bil.

Hvad koster det at skifte forsikringsselskab?

Det er gratis at opsige en forsikring på årsdagen. Årsdagen er normalt den dato, hvor forsikringen trådte i kraft. Hvis du har betalt forud, modregner vi blot gebyret i det beløb, du ellers automatisk får tilbage på din NemKonto.

Hvordan opsiger jeg en forsikring?

Opsig en forsikring. De fleste forsikringer kan opsiges med mindst en måneds varsel til udløbet af et forsikringsår. Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig.