:

Hvad kendetegner voksne med ADHD?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kendetegner voksne med ADHD?
 2. Hvad mangler hjernen ved ADHD?
 3. Hvordan hjælper man en voksen med ADHD?
 4. Hvad er aad?
 5. Hvordan motivere man en med ADHD?
 6. Hvordan ved man om man har ADD?
 7. Hvad er symptomerne på ADD?
 8. Hvordan støtter man en med ADHD?

Hvad kendetegner voksne med ADHD?

ADHD-symptomer hos voksne Man kan blive ved med at have problemer med at organisere hverdagen og ofte også lektierne. Denne tendens fortsætter op i voksenalderen. Særligt koncentrationsproblemer, og i nogen grad impulsivitet, er altså for det meste mere fremtrædende end rastløshed og hyperaktivitet hos voksne med ADHD.

Hvad mangler hjernen ved ADHD?

Det vil sige, at de områder af hjernen, der regulerer opmærksomhed og planlægning, ser ud til at være mindre aktive hos børn med ADHD. Børn med ADHD har forsinket udvikling af hjernen med flere år. Især de områder af hjernen, som styrer og planlægger aktiviteter. De fleste mennesker med ADHD er hyperaktive.

Hvordan hjælper man en voksen med ADHD?

Hvis du allerede har et misbrug, kan medicinsk behandling af ADHD måske hjælpe dig til at komme ud af det. Søg hjælp og fortæl, at du har ADHD. Medicinsk behandling af ADHD kan hjælpe på kernesymptomerne (uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet), men det ændrer ikke på uhensigtsmæssige handle- eller tankemønstre.

Hvad er aad?

ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD, nemlig ADHD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse. Betegnelsen ADD anvendes således om den form for ADHD, hvor hyperaktiviteten er fraværende eller ikke så synlig – med andre ord ”den stille ADHD”.

Hvordan motivere man en med ADHD?

Børn med ADHD har større problemer med at koncentrere sig end andre. De vil derfor have stor gavn af at befinde sig i et rum, hvor de ikke generes af ydre stimuli såsom lyde og rod. Ryd op på skrivebordet og sluk for TV'et og radioen.

Hvordan ved man om man har ADD?

Mennesker med ADD er ofte særligt følsomme overfor sanseindtryk og reagerer over for alt, hvad de ser, hører og føler. Hjernen tager alt for mange input ind, fordi den ikke formår at si det uvæsentlige fra. Den har svært ved at håndtere og organisere alle de input og forsøger at behandle alt som lige vigtigt.

Hvad er symptomerne på ADD?

SymptomerADD

 • Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppigt skift af fokus. ...
 • Overfladisk bearbejdning af information – misser detaljer og laver sjuskefejl. ...
 • Tilbøjelighed til at være mentalt fraværende, dagdrømmende eller på anden måde distræt – både ved opgaver og i kontakten til andre mennesker.

Hvordan støtter man en med ADHD?

Støtte i dagligdagen En sådan støtte kan for eksempel bestå i, at man får hjælp til at skabe struktur i dagligdagen, sætte regningsbetaling i system og andre opgaver, som den voksne med ADHD sammen med sagsbehandleren vurderer, der er brug for hjælp til.