:

Hvordan levede man i middelalderen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan levede man i middelalderen?
  2. Hvordan ser kirkens magt ud i middelalderen og hvordan kunne kirken styre befolkningens holdninger?
  3. hva var kunst i middelalderen?
  4. hva var kirkens makt i middelalderen?
  5. hva skjedde i middelalderen?
  6. hva var kristendommens historie?

Hvordan levede man i middelalderen?

Typisk boede bønderne i små landsbyer, og de rejste sjældent mange kilometer væk. Dagligdagen gik med at arbejde, og de afgrøder, de fleste brugte deres tid på at dyrke og høste, var forskellige former for korn. Bønderne gik ikke i skole, og kun de færreste kunne læse og skrive.

Hvordan ser kirkens magt ud i middelalderen og hvordan kunne kirken styre befolkningens holdninger?

Det mest effektive magtmiddel middelalderkirken havde var at bandlyse folk; altså sætte dem uden for kirken. Blev man bandlyst fra kirken, måtte man ikke gå til gudstjeneste, tage del i sakramenterne og blive begravet. Det var det værste, man kunne udsætte et menneske for, for det var den lige vej til helvede.

hva var kunst i middelalderen?

  • Når det gjelder kunst i middelalderen var kirker og klostre sentrale kultursentre. Mye av kunsten var inspirert av kristendommen, og kunstnerne selv var ofte munker og nonner. I den tidlige middelalderen stod den bysantinske kunsten i hovedfokus.

hva var kirkens makt i middelalderen?

  • Kirken hadde store eiendommer og tilsvarende verdslig makt, den hadde et felles språk og en sentralisert organisasjon og, inntil den gryende renessansen på 1300-tallet, hadde den nesten også monopol på boklig lærdom.

hva skjedde i middelalderen?

  • I den tidlige middelalderen stod den bysantinske kunsten i hovedfokus. Kirkene etablerte ved hjelp av sine mosaikker og ikonmalerier et nytt symbolbærende formspråk, og utformet mange av de motivene som senere kom til å prege den kristne kunsten i middelalderen.

hva var kristendommens historie?

  • Ved overgangen til det andre århundre stod kristendommen tydelig fram som en egen religion atskilt fra jødedommen. Fra da av kan man si at kristendommens historie har sin begynnelse. Første halvdel av det første årtusen etter vår tidsregning var preget av kirkens gjennombrudd og konsolidering, både sosialt, politisk og teologisk.