:

Hvilke varer ble fraktet langs Silkeveien?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke varer ble fraktet langs Silkeveien?
 2. Hva var den opprinnelige Silkeveien?
 3. Hvem brukte Silkeveien?
 4. Når ble Silkeveien mindre viktig?
 5. Hvem hadde makt i Silkeveien?
 6. Hvordan kommer forestillinger om Silkeveiene til uttrykk i kinesisk politikk i dag?
 7. Hvem fant sjøveien til Kina?
 8. Hvordan kommer forestillinger om Silkeveiene til uttrykk i kinesisk politikk idag?
 9. Hvilke kulturelle konsekvenser fikk handelen langs Silkeveien?
 10. Hvorfor dro Marco Polo til Kina?
 11. Hva betyr det at Kina har høy sparerate?
 12. Hvem var den første som sendte ekspedisjoner over havet fra Europa?
 13. Når startet Silkeveien?
 14. Når dro Marco Polo til Kina?

Hvilke varer ble fraktet langs Silkeveien?

Handelen blomstret langs disse rutene, og perserne var viden kjent for sine eksklusive forbruksvaner. Gull, sølv, elfenbein og turkis var blant varene som ble fraktet mellom rikets hjørner. Perserne og grekerne var stadig i konflikt med hverandre. Det hele toppet seg på 330-tallet f.Kr.

Hva var den opprinnelige Silkeveien?

Silkeveien er et moderne navn på de gamle handelsnettverkene mellom middelhavsområdet og Øst-Asia. Silkeveien var aldri én enkelt rute. Vanligvis brukes begrepet om karavaneveiene fra Kina til Middelhavet og Svartehavet. I noen sammenhenger omfatter det også sjøhandelen på Det indiske hav.

Hvem brukte Silkeveien?

De tidligste kinesiske skriftlige kildene som snakker om denne handelsveien er mer enn 2000 år gamle. Romerne handlet med Kina gjennom silkeveien, og vikingene fikk tak i persisk vevkunst, laget med silke som var fraktet fra Asia.

Når ble Silkeveien mindre viktig?

Oppløsningen av det mongolske imperium sent på 1300-tallet førte til at Silkeveiens tidligere så betydelige politiske, økonomiske og kulturelle betydning ble redusert.

Hvem hadde makt i Silkeveien?

De fremste handelsmenn i antikken var kinesere, persere, somaliere, grekere, syrere, romere, armenere, indere, og baktriere, og fra 400- til 700-tallet også sogdiere. Som følge av islam gjorde også arabiske handelsmenn seg gjeldende fra og med 700-tallet.

Hvordan kommer forestillinger om Silkeveiene til uttrykk i kinesisk politikk i dag?

Ideen om Den nye silkeveien ble for første gang lansert av president Xi Jinping i september 2013, og har siden vokst i omfang. Nå omtales visjonen som et av de største økonomiske utviklingsprosjektene i historien. Silkeveiprosjektene tar sikte på å skape forbindelser mellom 65 land og 4,4 milliarder mennesker.

Hvem fant sjøveien til Kina?

Familien Polo hadde før Marco Polos reise en forhistorie med handelsaktivitet i det østlige Europa og Midtøsten. Marco Polos reise til Kina skjedde fordi en serie tilfeldigheter under faren Niccolò og onkelen Maffeos handelstokt østover i årene fra 1261 kom til å føre dem til Kina.

Hvordan kommer forestillinger om Silkeveiene til uttrykk i kinesisk politikk idag?

Ideen om Den nye silkeveien ble for første gang lansert av president Xi Jinping i september 2013, og har siden vokst i omfang. Nå omtales visjonen som et av de største økonomiske utviklingsprosjektene i historien. Silkeveiprosjektene tar sikte på å skape forbindelser mellom 65 land og 4,4 milliarder mennesker.

Hvilke kulturelle konsekvenser fikk handelen langs Silkeveien?

Handelen langs Silkeveien var en betydelig faktor i utviklingen av sivilisasjonene i Kina, på det indiske subkontinent, Perserriket, Europa, Afrikas horn og Arabia. Det åpnet for økonomiske og politiske relasjoner over lange distanser mellom de ulike sivilisasjoner.

Hvorfor dro Marco Polo til Kina?

Familien Polo hadde før Marco Polos reise en forhistorie med handelsaktivitet i det østlige Europa og Midtøsten. Marco Polos reise til Kina skjedde fordi en serie tilfeldigheter under faren Niccolò og onkelen Maffeos handelstokt østover i årene fra 1261 kom til å føre dem til Kina.

Hva betyr det at Kina har høy sparerate?

Kineserne har en enorm spareiver Kineserne sparer i bøtter og spann. Med en brutto sparerate på mellom 45 og 50 prosent av BNP de siste ti årene, har Kina anledning til å investere enorme beløp uten å måtte låne fra andre land.

Hvem var den første som sendte ekspedisjoner over havet fra Europa?

Vasco da Gama var en portugisisk sjøfarer. Han var den første til å finne en direkte sjøvei fra Europa til Asia ved å seile rundt Afrika. Gamas bedrift, sammen med Kristoffer Columbus' samtidige oppdagelse av Amerika, blir gjerne sett på som innledningen til «Den første globale tidsalder».

Når startet Silkeveien?

Silkeveien, som strakte seg 6 000 km, fikk sitt navn fra den lukrative handelen med kinesisk silke. Handelsruten begynte i løpet av det kinesiske Han-dynastiet (206 f.Kr. – 220 e.Kr.). De sentralasiatiske seksjonene av handelsrutene ble utvidet rundt 114 f.Kr.

Når dro Marco Polo til Kina?

Fakta om Marco Polo Marco Polo ble berømt pga. sin lange reise til Kina - og ikke minst de eventyrlige beretningene fra turen. Marco Polo begynte reisen til Kina i 1271 og kom ikke hjem før 24 år senere, i 1295.