:

Hvordan hænger renæssancen sammen med reformationen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan hænger renæssancen sammen med reformationen?
  2. hva er kristendommens utbredelse?
  3. hva skjedde med kristendommen i Norge?
  4. hva er kristendom og kristendom?
  5. hva er det viktigste kjennetegnet for kristendommen?

Hvordan hænger renæssancen sammen med reformationen?

I Danmark regner man normalt reformationen i 1536 som renæssancens begyndelse. Ved reformationen blev den danske kirke en protestantisk kirke med den danske konge som øverste beskytter, der udnævnte landets syv biskopper.

hva er kristendommens utbredelse?

  • Kristendommens utbredelse i generelle trekk. Av Lidman Productions /KF-arkiv ※. Felles for alle kristne trosretninger er troen på Kristi inkarnasjon som avgjørende gudsåpenbaring og hans fortsatte eksistens som levende realitet. Bildet viser oppstandelsen slik den er fremstilt av Rafael i et maleri fra . Rafael.

hva skjedde med kristendommen i Norge?

  • Det endelige gjennombruddet for kristendommen i Norge fant sted på 1000-tallet, men lenge før hadde kontakter med det kristne Europa ført til kristne impulser. Kongene Olav Tryggvason () og Olav Haraldsson (den hellige) () gjorde kristningen til en del av rikssamlingen.

hva er kristendom og kristendom?

  • Også i selve navnet er kristendommen knyttet til Jesus som person. I Det nye testamentet er Jesus omtalt som Kristus eller Jesus Kristus. Ordene kristendom og kristen kommer av det greske ordet Christos og betyr «den salvede». Dette har den samme betydningen som det hebraiske ordet Messias, navnet på frelserkongen i jødisk tradisjon.

hva er det viktigste kjennetegnet for kristendommen?

  • Det viktigste kjennetegnet er troen på at Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Ifølge den kristne troen har Gud skapt verden god, men gjennom syndefallet er ondskap, lidelse og død blitt en del av verden. Jesus er den mest sentrale skikkelsen fordi han ifølge kristendommen har frigjort skaperverket fra det onde og forsonet verden med Gud.