:

Hvornår kom kristendommen til Rom?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår kom kristendommen til Rom?
  2. Hvor gammel er den kristne religion?
  3. Hvor lang tid var kristendommen i Romerriget?
  4. Hvordan blev kristendommen statsreligion?
  5. Hvordan opstod kristendommen i Middelhavet?

Hvornår kom kristendommen til Rom?

I 4. årh. e.v.t. blev kristendommen Romerrigets dominerende religion, og allerede i 341 beordrede kejser Constans, at al hedensk gudsdyrkelse og ofring skulle ophøre i rigets vestlige del.

Hvor gammel er den kristne religion?

Oldtiden

ca. 30Jesus fra Nazaret korsfæstes. Sortér
826Missionæren Ansgar ankommer til Danmark.
909Klostret i Cluny grundlægges: cluniacenserbevægelsen.
ca. 965Kong Harald Blåtand døbes og befaler kristendommen indført i det danske rige (Jellingstenen).
988Rusland kristnes.

Hvor lang tid var kristendommen i Romerriget?

  • Kristendommen var nu blevet officiel statsreligion i romerriget, og alle borgere havde fået påbud om at bekende sig til den kristne tro. De næste to århundreder blev afslutningen på den periode, som siden har fået betegnelsen oldkirken. Perioden fra år 400 til år 600 var på mange måder omtumlede og forvirrede.

Hvordan blev kristendommen statsreligion?

  • Sådan blev kristendommen statsreligion i Romerriget 1 De kristne blev anset som forrædere. De kristne forsøgte at undgå at provokere romermagten, for de ville gerne leve i... 2 Forskel på kejserdyrkelse og loyalitet. I Jerusalem var jøderne stadigvæk utilfredse med den romerske besættelsesmagt,... 3 Forfølgelse og beskyttelse af kristne. Alligevel beordrede kejser Domitian... More ...

Hvordan opstod kristendommen i Middelhavet?

  • Kristendommen opstod på baggrund af Jesu forkyndelse og troen på hans opstandelse. Fra sidste halvdel af det første århundrede bredte kristendommen sig ud i Middelhavsområdet. Med Rom som centrum bredte kristendommen sig i løbet af den tidlige middelalder op i Europa og blev altdominerende.