:

Hvem arbejder i kommunen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem arbejder i kommunen?
 2. Hvem bestemmer over kommunerne?
 3. Hvad er kommunens rolle?
 4. Hvem bestemmer hvilke ydelser kommunen skal tilbyde borgerne?
 5. Hvad er den kommunale medfinansiering?
 6. Hvor store er kommunernes udgifter?
 7. Er kommunerne finansieret af staten?
 8. Hvor mange kommuner i Danmark i 1990?
 9. Hvor mange kommuner i Danmark i indbyggertal?

Hvem arbejder i kommunen?

Som assistent i offentlige institutioner er du en faglært medarbejder, der beskæftiger sig med administration, sagsbehandling, borgerbetjening samt udviklings- og analyseopgaver. Kommunerne har ansat assistenter i afdelinger for skatteforhold, social service, teknik, miljø, skoleforhold og kultur.

Hvem bestemmer over kommunerne?

Det er statens opgave at bestemme de overordnede rammer og økonomi, som kommuner og regioner har at arbejde med. Staten skal typisk tage sig af opgaver, hvor der skal være en sammenhæng i hele landet og på tværs af kommuner og regioner. Det er for eksempel politi, forsvar og retsvæsen.

Hvad er kommunens rolle?

Efter kommunalreformen i 2007 er kommunernes opgaver fastsat som de såkaldte 'borgerrettede opgaver', der alle består af velfærdsforvaltning: sundhed, beskæftigelse, det sociale område, børnepasning, folkeskolen, ældreplejen, erhvervsservice, kollektiv trafik og veje, natur, miljø og planlægning og kultur.

Hvem bestemmer hvilke ydelser kommunen skal tilbyde borgerne?

Den enkelte kommunalbestyrelse beslutter herefter, hvor mange penge der skal bruges til de velfærds- ydelser, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for. Fx kan kommunalbestyrelsen bestemme, hvor mange vuggestuer, børnehaver og folkeskoler der skal være i kommunen. Kommunerne har ret til at udskrive skatter.

Hvad er den kommunale medfinansiering?

I 2007 blev den kommunale medfinansiering (KMF) indført med det formål at give kommunerne en yderligere tilskyndelse til en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats, herunder at styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner.

Hvor store er kommunernes udgifter?

 • Næsten en tredjedel af kommunernes udgifter finansieres direkte af staten, der også er med til at bestemme de overordnede, politiske retningslinjer for den øvrige offentlige velfærdsservice. Forholdet mellem kommuner og stat er derfor meget vigtig.

Er kommunerne finansieret af staten?

 • Eksempelvis er en stor del af de ydelser, kommunerne udbetaler til borgerne, finansieret af staten. Her fungerer kommunerne kun som en slags bank, der videreformidler og administrerer den offentlige velfærd. De overordnede linjer bestemmes af politikerne i Folketinget, mens kommunerne administrerer, hvordan pengene fordeles rent praktisk.

Hvor mange kommuner i Danmark i 1990?

 • Kommuner i Danmark efter indbyggertal Nr. Navn Km 1990 1. København 86,.8.723 2. Aarhus 467,.8.437 3. Aalborg 1137,.9.019 4. Odense 305,.5.133 ...

Hvor mange kommuner i Danmark i indbyggertal?

 • Kommuner i Danmark efter indbyggertal Nr. Navn Km 2019 1. København 86,.8.404 2. Aarhus 467,.8.332 3. Aalborg 1137,.9.312 4. Odense 305,.5.182 ...