:

Hvornår blev Picasso kendt?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår blev Picasso kendt?
  2. Hvad var Kubismen?
  3. Hvad er kubisme i Frankrig?
  4. Hvad er den syntetiske kubisme?
  5. Hvad er den analytiske kubisme?

Hvornår blev Picasso kendt?

oktober 1881 i Málaga, Spanien, død 8....

Pablo Picasso
EleverKulo Green
Kendte værkerLes Demoiselles d'Avignon (1907) Guernica (1937)
GenreGrafik, kunstmaler, skulpturkunst, abstrakt kunst, billedhugger med flere
BevægelsePostimpressionisme, surrealisme, Kubisme

Hvad var Kubismen?

  • Kubismen gennemgik 1909-12 den såkaldte analytiske periode, der udkrystalliserede en karakteristisk stil: Billedfladen blev brudt op i mange geometriske enkeltformer, og koloritten reduceredes til en asketisk palet af brune, grønne og grå nuancer.

Hvad er kubisme i Frankrig?

  • Kubisme, kunstretning opstået og udviklet i Frankrig i perioden 1907-14. Under påvirkning af Paul Cézannes sene billeder fra tiden omkring århundredskiftet og af hans idéer om geometriske grundformers betydning for billedets opbygning søgte Pablo Picasso og Georges Braque at videreføre og rendyrke disse muligheder.

Hvad er den syntetiske kubisme?

  • Til den syntetiske kubismes hovedværker hører Picassos Kortspiller (1913/14, Museum of Modern Art, New York). Kubismen fødtes som maleres forsøg på at forny den todimensionale billedflades virkemidler, og mange af disse lod sig ikke meningsfuldt overføre til skulptur.

Hvad er den analytiske kubisme?

  • Blandt den analytiske kubismes hovedværker er Braques Portugiseren (1911, Kunstmuseum Basel). Flere unge kunstnere tilsluttede sig de nye bestræbelser, bl.a. Fernand Léger, Robert Delaunay, Albert Gleizes og Jean Metzinger, og kredsen af nytilkomne dannede sammenslutningen La Section d'or (Det gyldne snit).