:

Hva gjorde britene med de indiske opprørerne i 1857?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva gjorde britene med de indiske opprørerne i 1857?
 2. Hvorfor oppstod hinduismen?
 3. Hva var årsaken til Sepoyopprøret i 1857?
 4. Når var India i fase 1?
 5. Hvordan var India under koloniseringen?
 6. Hvad er en kommunisme?
 7. Hvordan opstod hinduismen i Indien?
 8. Hvad er begrebet kommunisme?
 9. Hvad er kommunisme i Sovjetunionen?

Hva gjorde britene med de indiske opprørerne i 1857?

Det indiske opprøret av 1857 var et opprør i Britisk India i 1857–1859. Opprøret begynte blant innfødte soldater (sepoyer), men bredte seg til sivilbefolkningen. Det var det første større opprøret som var direkte rettet mot britenes overherredømme i India, og det ble slått ned av britene med hard hånd.

Hvorfor oppstod hinduismen?

Hinduismen blir regnet som verdens eldste religion. Den er opp mot 4000 år gammel og har ingen kjent grunnlegger. Hinduer kaller troen sin sanatana dharma, den evigvarende orden. Hinduismen er en nasjonalreligion, uløselig knyttet til India, og derfor er den tradisjonelt ikke misjonerende.

Hva var årsaken til Sepoyopprøret i 1857?

Hva var årsakene til sepoyopprøret i 1857? Innblandingen til britene i India skapte misnøye blant de innfødte. I tillegg var et falskt rykte om at britene brukte patroner som var klint inn i fett fra kuer og griser spredd. Dette støtet både hinduer og muslimer i landet.

Når var India i fase 1?

Det indiske opprøret av 1857 var et opprør i Britisk India i .

Hvordan var India under koloniseringen?

Før, og i den tidlige fasen av koloniseringen, var India ikke et administrativt område eller et land, men besto av flere fyrste- eller kongedømmer. Mogulene hadde kontroll over mye av det som i dag er India, men riket deres var delvis i oppløsning når europeerne begynte sin kolonisering av India.

Hvad er en kommunisme?

 • Kommunisme er en samfundsopfattelse og politisk ideologi, som bygger på fælles ejendom. Historisk har kommunismen antaget forskellige former. Ordet kommunisme kommer af latin communis 'fælles' og -isme.

Hvordan opstod hinduismen i Indien?

 • Hinduismen opstod i Indien og er en af verdens ældste religioner.Religionen blev til blandt bønder og krigere, der lagde vægt på et langt liv og ære. I 600-tallet f.v.t. tog nogle vismænd og filosoffer afstand fra livet i denne verden, og målet var nu at blive fri fra genfødsel i denne verden.

Hvad er begrebet kommunisme?

 • Ordet kommunisme kommer af latin communis 'fælles' og -isme. Begrebet kommunisme introduceredes først i Frankrig i 1840'erne gennem Étienne Cabets bog Voyage en Icarie (1840), som skildrer visionerne om et kommunistisk samfund. I 1848 købte Étienne Cabet jord i Texas, hvor han sammen med 500-600 fæller prøvede at realisere utopien.

Hvad er kommunisme i Sovjetunionen?

 • Dermed blev kommunisme knyttet til den type samfund, som fandtes i Sovjetunionen, og som ikke havde meget tilfælles med begrebets oprindelige indhold. Efter 2.