:

Hvem opfandt kubisme?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem opfandt kubisme?
  2. Hvornår blev kubisme opfundet?
  3. hva er kubismen?
  4. hva er retningen for kubismen?
  5. hva skjedde med kubismen?
  6. hvordan utviklet kubismen seg videre?

Hvem opfandt kubisme?

En retning inden for kunsten der opstod omkring 1909 under Picasso og Braques ledelse og med rødder i Cezannes teorier. Den var et forsøg på at skildre alle aspekter af, hvad kunstneres så i tre dimensioner, på en flad overflade. Kubisme viser sig i to former.

Hvornår blev kubisme opfundet?

Kubisme er en kunstnerisk stilperiode udviklet mellem 19 i et samarbejde mellem Pablo Picasso og Georges Braque.

hva er kubismen?

  • Kubismen er i sitt utspring antinaturalistisk og antiillusjonistisk – den fremtrer som en reaksjon mot impresjonismens formoppløsning og tilfeldige motivavskjæring, og står også i opposisjon til fauvismens viltre fargebruk og Henri Matisses subjektive, arabesk lignende flate- og linjekunst.

hva er retningen for kubismen?

  • Under den første verdenskrig oppløses retningen til en viss grad. Etter krigen ble kubismen mer abstrakt, og 1920-årenes kubisme kalles gjerne for postkubisme eller plankubisme, også klassisk kubisme. I 1930-årene fikk retningen en renessanse med en fornyelse av det innholdsmessige og med lån fra surrealismen.

hva skjedde med kubismen?

  • Samme år utgav Gleizes og Jean Metzinger boken Du Cubisme, og bevegelsen vant alminnelig utbredelse. Omkring 1912 utviklet kubismen seg videre slik at ikke alle tingenes synsvinkler gjengis, men bare de få som måtte passe inn i billedoppbygningen.

hvordan utviklet kubismen seg videre?

  • Omkring 1912 utviklet kubismen seg videre slik at ikke alle tingenes synsvinkler gjengis, men bare de få som måtte passe inn i billedoppbygningen. På denne måten blir billedflaten bedre organisert, men mister noe av den dynamiske bevegelse. Denne fase kalles syntetisk kubisme og varer ca. 1912–14.