:

Hvad hedder Rhodesia?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad hedder Rhodesia?
  2. Hvad hedder det når man kommer fra Uganda?
  3. hva er kristendom og kristendom?
  4. hva har kristendommen spredt seg til?
  5. hva er et symbol i kristendommen?
  6. hva er kristendommens tyngdepunkt?

Hvad hedder Rhodesia?

Republikken Zimbabwe (tidligere Sydrhodesia, Rhodesia og Zimbabwe-Rhodesia) er en republik i det sydlige Afrika.

Hvad hedder det når man kommer fra Uganda?

Den største etniske gruppe er Baganda, som udgør knap 17 % af befolkningen. Disse taler luganda. En person fra Baganda-folket hedder en muganda, flere personer kaldes Baganda i flertal, og de lever i kongedømmet Buganda.

hva er kristendom og kristendom?

  • Også i selve navnet er kristendommen knyttet til Jesus som person. I Det nye testamentet er Jesus omtalt som Kristus eller Jesus Kristus. Ordene kristendom og kristen kommer av det greske ordet Christos og betyr «den salvede». Dette har den samme betydningen som det hebraiske ordet Messias, navnet på frelserkongen i jødisk tradisjon.

hva har kristendommen spredt seg til?

  • Kristendommen har spredt seg til hele verden, blant annet ved kolonialisering og misjon. Bildet viser kristusstatuen i Rio de Janeiro i Brasil. Kristendommen kom til Brasil på 1500–tallet. I dag tilhører 74 prosent av Brasils befolkning den katolske kirke.

hva er et symbol i kristendommen?

  • I kristendommen brukes symbol på to måter; et bekjennelsesskrift eller en trosbekjennelse kan kalles et symbol, men samtidig brukes også begrepet om ulike kristne og kirkelige tegn. Det viktigste kristne symbolet er korset – i seg selv et symbol på den kristne tro.

hva er kristendommens tyngdepunkt?

  • I samtlige land i verden finnes det kristne. Kristendommens tyngdepunkt har flyttet seg fra Europa til andre verdensdeler.