:

Hvad er en rigtig kristen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er en rigtig kristen?
  2. hva var de eldste kristne menighetene?
  3. hva var kristendommens historie?
  4. hva var de protestantiske kirkene?
  5. hvordan preges protestantiske kirker?

Hvad er en rigtig kristen?

Mange mennesker har den opfattelse, at tro må have et meget bogstaveligt grundlag. »Rigtige kristne« må tro lige, som præsten gør, og som ordene falder i kirken. De er sjældent opmærksomme på, at teologer tror lige så forskelligt som lægfolk, selv om de fremsiger de traditionelle trosbekendelser.

hva var de eldste kristne menighetene?

  • De eldste kristne menighetene ble ledet av apostlene, som hadde levd på Jesu tid. De første kristne forsamlingene var små. Menighetene ble styrt av prester, og blandt dem var det biskopene som var de øverste. Navnet biskop betyr egentlig "tilsynsmann".

hva var kristendommens historie?

  • Ved overgangen til det andre århundre stod kristendommen tydelig fram som en egen religion atskilt fra jødedommen. Fra da av kan man si at kristendommens historie har sin begynnelse. Første halvdel av det første årtusen etter vår tidsregning var preget av kirkens gjennombrudd og konsolidering, både sosialt, politisk og teologisk.

hva var de protestantiske kirkene?

  • Felles for de protestantiske kirkene var avskaffelsen av de ulike institusjonene som i den romersk-katolske kirken fungerte som mellomledd mellom Gud og den enkelte troende.

hvordan preges protestantiske kirker?

  • På 1700-tallet preges de protestantiske kirker av vekkelsesbevegelser som la vekt på omvendelse og et følelsesladet trosliv. I de lutherske kirkene tok denne strømningen form av pietisme, i den anglikanske av metodismen.