:

Hva ble resultatet av første verdenskrig?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva ble resultatet av første verdenskrig?
  2. Hvem tilhørte Ententen?
  3. Hvilke land deltok i første verdenskrig?
  4. Hvor mange ble drept i første verdenskrig?
  5. Hvordan fungerer en skyttergrav?
  6. Hvordan skulle Versailles avtalen og Folkeforbundet sikre fred etter første verdenskrig?
  7. Hvorfor ble Norge kalt den nøytrale allierte første verdenskrig?
  8. Hvordan ble første verdenskrig utkjempet?
  9. Hvor ble 1 verdenskrig utkjempet?
  10. Hva var årsaken til skuddene i Sarajevo?

Hva ble resultatet av første verdenskrig?

Den allierte fremgangen på slagmarken sammenfalt med intern uro i Tyskland, og 11. november 1918 ble det undertegnet en våpenstillstandsavtale mellom de to alliansene. I 1919 ble det inngått en fredsavtale mellom de allierte og det beseirede Tyskland. Avtalen er senere kjent som Versaillestraktaten.

Hvem tilhørte Ententen?

Trippelententen var et diplomatisk, politisk og militært samarbeid mellom Storbritannia, Frankrike og Russland som vokste frem i årene før første verdenskrig.

Hvilke land deltok i første verdenskrig?

Første verdenskrig
Ententemaktene: Russland Frankrike Britiske imperiet USA, m.fl.Sentralmaktene: Tyskland Østerrike-Ungarn Det osmanske rike Bulgaria (fra 1915)
Kommandanter og ledere
Nikolaj II Clemenceau D. Lloyd George Woodrow WilsonFrans Josef I Wilhelm II
Styrker

Hvor mange ble drept i første verdenskrig?

Det samlede tapstallet er ufattelig: 17 millioner mennesker ble drept under konflikten. I ”den tapte generasjonen", årskullene født mellom 18, mistet en av tre menn livet. Men, de fleste som tjenestegjorde som soldater overlevde krigen.

Hvordan fungerer en skyttergrav?

Massen som graves ut i en skyttergrav legges opp som en voll (brystvern) mot fienden, til dekning for fiendtlig ild og som støtte for våpnene under eventuell ildgivning.

Hvordan skulle Versailles avtalen og Folkeforbundet sikre fred etter første verdenskrig?

Ved Versailles-traktaten avstod Tyskland flere landområder. Elsass-Lothringen (Alsace-Lorraine) til Frankrike, og Eupen-Malmédy til Belgia. Nordslesvig (Sønderjylland) ble tilbakeført til Danmark etter en folkeavstemning i 1920. Polen fikk Posen (Poznań), storparten av Vest-Preussen og Oberschlesien.

Hvorfor ble Norge kalt den nøytrale allierte første verdenskrig?

Norge var som kjent nøytral under første verdenskrig, men ble ofte referert til som «Den nøytrale allierte» – dette da den norske regjering, og andre parter, bevegde seg på knivseggen av hva et nøytralt land kan foreta seg etter folkerettens regler i en krigssituasjon.

Hvordan ble første verdenskrig utkjempet?

Første verdenskrig ble utkjempet mellom to allianser som sto mot hverandre. På den ene siden var sentralmaktene Tyskland og Østerrike-Ungarn, og etter hvert Det osmanske riket, de viktigste aktørene. På den andre siden var ententemaktene Storbritannia, Frankrike, Russland og, fra 1917, USA.

Hvor ble 1 verdenskrig utkjempet?

Første verdenskrig

Dato28. juli 1914–11. november 1918
StedVerdenskrig
ResultatSeier for ententen, oppløsning av Det tyske rike, Det russiske keiserdømmet, Det osmanske rike og Østerrike-Ungarn.

Hva var årsaken til skuddene i Sarajevo?

Princips motivasjon var at han ønsket et samlet Jugoslavia. For å oppnå dette måtte Bosnia ut av Østerrike-Ungarn. Like etter å ha avfyrt de dødelige skuddene blir Gavrilo Princip anholdt og ført bort av politiet. Etter skuddene var avfyrt ble Princip straks omringet og banket opp, før han ble anholdt av politiet.