:

Hvad handler relativitetsteorien om?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad handler relativitetsteorien om?
  2. Hvad er et atom?
  3. Hvad er den absolutte masse af atomer?
  4. Hvad var Einsteins relativitetsteori?
  5. Har alle atomer en masse?

Hvad handler relativitetsteorien om?

Den specielle relativitetsteori Albert Einsteins formel (E = mc2) fortæller grundlæggende, at energi (E) er lig med masse (m) ganget med lysets hastighed (c) i kvadrat. Kort sagt betyder det, at energi og masse kan ændre sted. Energi kan tilbageholdes i stoffer med en masse, og den energi kan senere frigives.

Hvad er et atom?

  • Atom er et grundlæggende begreb i fysikken og kemien. Et atom udgør den absolut mindste del af et grundstof. Et atom kan eksistere selvstændigt, men er oftest bundet til andre atomer, der enten kan tilhøre det samme grundstof eller andre grundstoffer. Alt stof, der omgiver os, er opbygget af atomer fra de omtrent et hundrede eksisterende grundstoffer.

Hvad er den absolutte masse af atomer?

  • Imidlertid manglede den absolutte masse af atomerne, eller tilsvarende antallet NA af brintatomer i 1 gram brint, der betegnedes Avogadros tal. I sidste halvdel af 1800-t. udvikledes den såkaldte statistiske mekanik, især gennem de omfattende teoretiske undersøgelser udført af James Clerk Maxwell og Ludwig Boltzmann.

Hvad var Einsteins relativitetsteori?

  • Mange forskere arbejdede på at forklare disse uoverensstemmelser, men det var Einstein, der slog hovedet på sømmet. Einsteins relativitetsteori viste sig at give løsninger på nogle af de fænomener, som forskerne ikke havde kunnet få til at passe med den klassiske fysik.

Har alle atomer en masse?

  • Hans teori for atomer (der var næsten korrekt) kan sammenfattes således: Alle atomer hørende til ét bestemt grundstof er fuldstændig ens i enhver henseende; således har de alle samme masse. Derimod har atomer fra forskellige grundstoffer også forskellige egenskaber; fx har de forskellig masse.