:

Hva skjedde med gamle Egypt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva skjedde med gamle Egypt?
 2. Hvor lang tid tar det å bygge en pyramide?
 3. Hva er den største pyramiden?
 4. Hvorfor gikk egypterne til grunne?
 5. Hva slags syn hadde egypterne på liv og død?
 6. Hvorfor bygde egypterne pyramider?
 7. Kan man gå inn i en pyramide?
 8. Hvilke land har flest pyramider?
 9. Hvor mange pyramider er det i Giza?
 10. Hva var faraoenes rolle?
 11. Hvilken pakt inngikk Gud med Abraham i ørkenen?
 12. Hvilken av faraoene regjerte lengst?
 13. Hvornår begyndte egypterne at mumificere dyr?
 14. Hvordan fandt egypterne cirklens areal?
 15. Hvordan udtrykkes en egyptisk brøk?
 16. Hvorfor egypterne brugte hieroglyffer?

Hva skjedde med gamle Egypt?

Det gamle Egypt var et av de første steder i verden hvor man tok i bruk et skriftspråk: hieroglyfene. Det gammelegyptiske språket døde ut på 700-tallet evt., men kan rekonstrueres gjennom studiet av gamle tekster. Hieroglyfene ble tydet tidlig på 1800-tallet av franskmannen Jean-François Champollion.

Hvor lang tid tar det å bygge en pyramide?

2,5 tonn, men enkelte av steinene veier opptil 15 tonn. Det blir sagt at hele 100 000 arbeidere arbeidet i 20 år med å bygge pyramiden, og at den ble bygget i månedene juli, august og september fordi det da pleide å være oversvømmelse i landet.

Hva er den største pyramiden?

Kheopspyramiden ble bygget av Khufu og ble den første og største pyramiden i Giza. Med sine 139 meter i høyden var det den høyeste menneskeskapte konstruksjonen på jorden i nesten 4000 år.

Hvorfor gikk egypterne til grunne?

Det var flere alvorlige tørkeperioder mellom 22 f.Kr. Det er antatt å ha vært årsaken til at landet gikk inn i periode på rundt 140 år med hungersnød og uroligheter.

Hva slags syn hadde egypterne på liv og død?

Det viktigste elementet i den gamle, egyptiske religionen var troen på et liv etter døden. Når en person døde, trodde man at sjelen levde videre, men bare dersom den ble ført inn i underverdenen på riktig måte.

Hvorfor bygde egypterne pyramider?

Pyramidene i Egypt er pyramideformede steinstrukturer fra oldtidens Egypt. I 2008 var det registrert 138 pyramider i Egypt. De fleste pyramidene ble bygget som graver for landets faraoer (konger) og deres familie i løpet periodene til det gamle og det nye rike.

Kan man gå inn i en pyramide?

For første gang på over 50 år kan publikum gå inn i en av de mest særegne pyramidene. «Den bøyde pyramiden» sør for Kairo var en av de to som ble åpnet for publikum lørdag. Turister vil nå kunne klatre ned en 79 meter lang tunnel i «Den bøyde pyramiden» for å komme inn i to gravkamre.

Hvilke land har flest pyramider?

Mens pyramider er i stor grad blitt assosiert med Egypt er det faktisk Sudan som har de fleste pyramider i verden, hele 220 bevarte pyramider. De fleste egyptiske pyramider er lokalisert i nærheten av Kairo med kun en kongelig pyramide som er lokalisert sør før Kairo.

Hvor mange pyramider er det i Giza?

Det ligger på Gizaplatået i ørkenen ved den gamle byen Giza ved Nilen, omkring 25 km sørvest for Kairo sentrum i Egypt. Komplekset omfatter i alt ni pyramider. De tre største pyramidene har navn etter faraoene Keops, Khefren og Menkaura.

Hva var faraoenes rolle?

Farao stod øverst i samfunnet i Det gamle Egypt og spilte en svært viktig rolle. Hans viktigste oppgave var å opprettholde verdensordningen (maat), og han fungerte som et bindeledd mellom mennesker og guder.

Hvilken pakt inngikk Gud med Abraham i ørkenen?

Pakten innebærer at Gud (JHVH) skal være Abrahams gud, og Abrahams slekt skal være Guds folk. Betingelsen er at alle mannlige etterkommere, fra slekt til slekt, skal omskjæres. (Gud glemmer likevel ikke Ismael, og lover å gjøre også ham til stamfar for et stort folk.)

Hvilken av faraoene regjerte lengst?

Nr. 1: Ramses 2. (Regjerte f.Kr.)

Hvornår begyndte egypterne at mumificere dyr?

 • Egypterne begyndte selv at skabe mumier fra ca. 2800 f.Kr. Oprindeligt var processen forbeholdt eliten, men i takt med at teknikkerne blev forbedret, blev mumificering mere udbredt. Fra 1500 f.Kr. kunne også almindelige egyptere bevares efter døden, og selv dyr blev mumificeret.

Hvordan fandt egypterne cirklens areal?

 • Egypterne regnemetode til beregning af cirklens areal var baseret på tilnærmelsen 3+1/9+1/27+1/81, som er ca. 3,16. Det vides ikke præcist, hvordan egypterne kom frem til denne tilnærmelse, som passede ind i deres regnesystem, men det kan være fra praktisk erfaring.

Hvordan udtrykkes en egyptisk brøk?

 • En egyptisk brøk kan udtrykkes på flere måder. Det dobbelte af 15 er både 9 45 og 10 30 og et par andre udtryk. Egypterne brugte denne regel for at beregne en cirkels areal. Tag cirklens diameter, træk en 1/9 fra og kvadrer resten.

Hvorfor egypterne brugte hieroglyffer?

 • Ud over hieroglyffer havde egypterne også en mere forsimplet hieratisk skrifttype som blev anvendt i regnestykkerne, men da de brugte et titalssystem, kan vi uden problemer bruge vores eget talsystem til at vise principperne. Forskellen mellem vores regne­måde og egypternes ses tydeligt ved multiplikation og division af heltal.