:

Hvem spredte kristendommen til Danmark?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem spredte kristendommen til Danmark?
  2. Hvordan kristendommen blev til?
  3. hva har kristendommen spredt seg til?
  4. hva er kristendommens utbredelse?
  5. hva skjedde med anglikanske kirker i England?
  6. var kristendommen forfulgt i romerket?

Hvem spredte kristendommen til Danmark?

Overgangen til kristendommen markeres af kong Harald Blåtands runesten i Jelling fra omkring år 965. Her står skrevet, at han gjorde danerne kristne. Men i virkeligheden skete trosskiftet ikke fra den ene dag til den anden. Der har været kristne strømninger i Danmark længe før kong Haralds tid.

Hvordan kristendommen blev til?

Kristendommen har sit navn efter Jesus fra Nazaret med tilnavnet Kristus (græsk Khristós, af hebraisk Masjiakh - messias, «de salvede», dvs. salvet til konge). Kristendommen opstod som en jødisk sekt, men i løbet af det 1. århundrede e.v.t. skilte den sig ud fra jødedommen og fremstod som et selvstændig religion.

hva har kristendommen spredt seg til?

  • Kristendommen har spredt seg til hele verden, blant annet ved kolonialisering og misjon. Bildet viser kristusstatuen i Rio de Janeiro i Brasil. Kristendommen kom til Brasil på 1500–tallet. I dag tilhører 74 prosent av Brasils befolkning den katolske kirke.

hva er kristendommens utbredelse?

  • Kristendommens utbredelse i generelle trekk. Av Lidman Productions /KF-arkiv ※. Felles for alle kristne trosretninger er troen på Kristi inkarnasjon som avgjørende gudsåpenbaring og hans fortsatte eksistens som levende realitet. Bildet viser oppstandelsen slik den er fremstilt av Rafael i et maleri fra . Rafael.

hva skjedde med anglikanske kirker i England?

  • Tanker fra de mer radikale, reformerte kirkene fikk imidlertid også stor innflytelse i England og resulterte midt på 1600-tallet i borgerkrig mellom kongetro anglikanere og republikansk innstilte « puritanere ». Krigen endte imidlertid med at både kongedømmet og den anglikanske kirkens plass i det engelske samfunnet ble sikret.

var kristendommen forfulgt i romerket?

  • Kristne ble først forfulgt i Romerriket, men i år 313 gjorde keiser Konstantin (cirka 272–337) slutt på forfølgelsene og støttet i stedet kristendommen som foretrukket religion. I 380 gjorde keiser Theodosius den store (347–395) kristendommen til statsreligion.