:

Hvordan var samfundet i oplysningstiden?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan var samfundet i oplysningstiden?
  2. Hvad var oplysningen?
  3. Hvad er frihed?
  4. Hvad var tiden før oplysningstiden?
  5. Hvad var oplysningstidens ideer?

Hvordan var samfundet i oplysningstiden?

Fremskridtstanke og sekulariseret samfundsteori. I oplysningstiden opstod for første gang en diskuterende offentlighed i saloner, klubber, aviser og tidsskrifter, hvor det var rationelle argumenter og ikke åbenbarede sandheder, der talte, og hvor også samfundets indretning kom til debat.

Hvad var oplysningen?

  • Oplysningen var først og fremmest en ny og anderledes måde at tænke på. Den var hovedsageligt et vesteuropæisk fænomen og havde sit udspring og sin motor i stormagterne Frankrig og England. Oplysningen var som udgangspunkt en elitekultur – en kulturstrømning i samfundets øvre lag og blandt det fremspirende borgerskab.

Hvad er frihed?

  • Frihed opfattes generelt som et koncept inden for politisk filosofi, og betegner den tilstand i hvilken et individ nyder immunitet fra vilkårlig magtudøvelse.

Hvad var tiden før oplysningstiden?

  • Tiden lige før oplysningstiden, dvs. det 17. århundrede, var præget af tiltagende brydninger: Det voksende borgerskab stillede krav om del i magten og angreb dermed enevælden; kirken og religionen mistede hastigt troværdighed i takt med at naturvidenskaben udvikledes og afslørede andre forklaringer på naturfænomener end kirkens.

Hvad var oplysningstidens ideer?

  • En række humanistiske ideer fra 1600-tallet fik afgørende betydning for Oplysningstiden i det følgende århundrede. Under ét betegnes disse tanker som ‘den videnskabelige revolution’. Denne række tanker affødte Oplysningstidens selvbevidste menneske i religiøs, politisk og filosofisk forstand.