:

Hvilke varer var rationeret under Besættelsen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilke varer var rationeret under Besættelsen?
  2. Hvordan reagerede den danske befolkning på Besættelsen?
  3. Hvor mange rationeringsmærker fik man?
  4. Hvornår stoppede brugen af rationeringsmærker?
  5. Hvad betød 2 Verdenskrig og Besættelsen for danskernes madvaner?
  6. Hvornår kom rationering til Danmark?
  7. Hvordan fungerede rationeringsmærker?

Hvilke varer var rationeret under Besættelsen?

Allerede i september 1939 blev benzin og kul rationeret i Danmark, og snart fulgte sukker, kaffe og te. Inden udgangen af 1940 var yderligere dagligvarer som brød, gryn, smør, margarine og sæbe blevet rationeret.

Hvordan reagerede den danske befolkning på Besættelsen?

Særligt i Besættelsens første tid skabte alarmerne utryghed og frygt hos mange danskere, men efterhånden blev de en del af hverdagen. Hertil kom, at de mange politibetjente, 3.2 og 10.0, sørgede for orden og tryghed på gaden.

Hvor mange rationeringsmærker fik man?

Under besættelsen fik alle husholdninger med jævne mellemrum udleveret rationeringsmærker. Husmoderen afleverede så et eller flere mærker sammen med pengene, når hun købte ind. Løb hun tør for mærker, kunne hun ikke købe flere rationerede varer.

Hvornår stoppede brugen af rationeringsmærker?

Den sidste rationering på kul og koks blev ophævet med endnu en bekendtgørelse, der trådte i kraft 27. januar 1953, og hermed var det slut med efterkrigstidens rationering på dagligvarer.

Hvad betød 2 Verdenskrig og Besættelsen for danskernes madvaner?

Kød, kaffe, brød, smør, gas og mange andre dagligdagsprodukter blev begrænset, og de danske familier – især husmødrene – måtte være kreative for at sikre den nødvendige ernæring. En af løsningerne blev den danske natur.

Hvornår kom rationering til Danmark?

Allerede i september 1939 blev benzin og kul rationeret i Danmark og snart fulgte sukker, kaffe og te. Inden udgangen af 1940 var yderligere dagligvarer som brød, gryn, smør, margarine og sæbe blevet rationeret.

Hvordan fungerede rationeringsmærker?

Et rationeringsmærke er en kupon der fx under 1. og 2. verdenskrig gav indehaveren ret til at købe en rationeret vare, som smør, sukker eller brændsel i begrænset mængde.