:

Hvem havde magten i oplysningstiden?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem havde magten i oplysningstiden?
  2. Hvem bestemte i oplysningstiden?
  3. hva er filosofiens problemer?
  4. hva er filosofiens verdi?
  5. hva er et filosofisk problem?
  6. hva har filosofien hatt?

Hvem havde magten i oplysningstiden?

Middelalderens samfundsstruktur var dominerende i store dele af Europa ved indgangen til Oplysningstiden. Her så opdelingen således ud: · Kongen/Fyrsten: Samfundets ubestridte overhoveder. De var efter eget udsagn indsat af Gud til at lede samfundet.

Hvem bestemte i oplysningstiden?

Kongen bestemte alt i 1700-tallet. Han var blevet enevældig i 1660. Borgerskabet blev en vigtig gruppe i samfundet 1700-tallet, og der blev handlet med hele verden.

hva er filosofiens problemer?

  • Derfor defineres filosofiens problemer også ofte som tilværelsens allmenne, grunnleggende og vesentlige spørsmål, som søker virkelighetens, livets, kunnskapens, religionens, kunstens og moralens grunn eller mening.

hva er filosofiens verdi?

  • Filosofiens verdi har ikke bare ligget i å gi opphav til nye vitenskaper eller i påvirkningen på politiske, sosiale og kulturelle ytringsformer – den har også en egenverdi som neppe kan måles, men som den fortsatte filosofiske virksomheten selv er et bevis for.

hva er et filosofisk problem?

  • Kanskje kan man si at filosofiens problemer er allmenne i en betydning som ikke gjelder for vitenskapene. Når et problem kan stilles så konkret og presist at vi klart ser hvordan det kan besvares, for eksempel ved vitenskapelige metoder, opphører det ofte å være et filosofisk problem.

hva har filosofien hatt?

  • Filosofien har hatt like mange oppgaver som det finnes ulike filosofiske behov. Behovet for å forstå, for å finne mening i tilværelsen, er kanskje et slikt sterkt varierende filosofisk behov. Noen greier å slå seg til ro med de forklaringene vitenskapen kan gi og lar resten stå hen.