:

Hvordan startede feminisme?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan startede feminisme?
 2. Hvorfor startede feminisme?
 3. Hvordan kom kvindekampen til udtryk i 1970erne?
 4. Hvorfor startede kvindekampen?
 5. Hvad var feminismen?
 6. Hvad er forskellen mellem feminisme og kvindebevægelse?
 7. Hvad krævede den traditionelle feminisme?
 8. Berømte feministiske forfattere?

Hvordan startede feminisme?

Den første bølge af feminisme fandt sted i det 19. århundrede samt starten af det 20. århundrede. I Storbritannien og USA fokuserede den på at kæmpe for lige rettigheder til kontrakter, ægteskab, forældremyndighed samt ejendomsret for kvinder.

Hvorfor startede feminisme?

Feminismen opstod som svar på undertrykkelse af kvinder i de vestlige samfund, og igen i vores tid bliver feminismen tydelig i det offentlige rum, når kvinder diskrimineres eller udsættes for sexchikane.

Hvordan kom kvindekampen til udtryk i 1970erne?

De umiddelbare mål var lige løn og lige vilkår for mænd og kvinder, og kvindekampen skulle foregå overalt: i politik, på arbejdspladsen, i familien og i dobbeltsengen. Bevægelsens slogan lød: Ingen kvindekamp uden klassekamp, ingen klassekamp uden kvindekamp!

Hvorfor startede kvindekampen?

Rødstrømpebevægelsen ønskede at skabe nye samlivsformer og nye ligeværdige mande- og kvinderoller. Dette skulle ske ved at sætte fokus på det private og gøre det politisk. Rødstrømperne fik gennem deres virke sat kvindernes vilkår og stilling på dagsordenen, både politisk og familiemæssigt.

Hvad var feminismen?

 • I sit udgangspunkt fremhævede feminismen kvinders samfundsmæssige betydning og individuelle værdi, og havde som mål at afskaffe diskriminering og undertrykkelse af kvinder og bekæmpe mandsdominans i samfundet.

Hvad er forskellen mellem feminisme og kvindebevægelse?

 • Der skelnes ofte mellem feminisme, der betegner den ideologiske side af kvindekampen, og kvindebevægelse, der udtrykker kvinders kollektive kamp for at ændre samfundet. begrænset anvendelse. Citere eller anvende? Vil du citere denne artikel?

Hvad krævede den traditionelle feminisme?

 • Den traditionelle feminisme krævede rettigheder og medindflydelse for kvinder og rummede visioner om en alternativ samfundsindretning, der fremtidig i højere grad skulle bygge på kvinders livssyn og værdier.

Berømte feministiske forfattere?

 • Berømte feministiske forfattere 1 Mary Wollstonecraft (), forfatter af bogen "A Vindication of the Rights of Woman". 2 John Stuart Mill, forfatter af "The Subjection of Women" (1869). 3 Margaret Mead, antropolog og forfatter af "Sex and Temperament in Three Primitive Societies" (1935). 4 Clara Zetkin () Tysk socialist og forkæmper for kvinders rettigheder. 5 Naomi Wolf (1962-) 6 Imelda Whelehan More ...