:

Hvordan har måden at producere varer på ændret sig fra slutningen af 1800-tallet til i dag?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan har måden at producere varer på ændret sig fra slutningen af 1800-tallet til i dag?
  2. Hvad var perioden før industrialiseringen?
  3. Hvilken faktor var afgørende for industrialiseringen i Danmark?
  4. Hvad sker under industrialiseringen?
  5. Var industrialiseringen afgørende for udviklingen?

Hvordan har måden at producere varer på ændret sig fra slutningen af 1800-tallet til i dag?

Opfindelsen af ny teknologi som dampmaskiner, elektricitet og jernbaner ændrede vilkårene for produktion, handel og transport og skabte e afsættet for det moderne industrisamfund. Men også forandringer i befolkningssammensætningen spillede en afgørende rolle for udviklingen.

Hvad var perioden før industrialiseringen?

  • Hvad var den teoretiske baggrund for industrialiseringen? Perioden før industrialiseringen kaldes merkantilismen. Begrebet stammer fra den britiske økonom og filosof Adam Smiths ”Wealth of Nations” (”Nationernes velstand”) fra 1776.

Hvilken faktor var afgørende for industrialiseringen i Danmark?

  • En vigtig faktor for industrialiseringen i Danmark var landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Med dem kom blandt andet ophævelsen af stavnsbåndet i 1788. Stavnsbåndet havde gjort det ulovligt for mænd og drenge at forlade det gods, hvor de var hjemmehørende.

Hvad sker under industrialiseringen?

  • Under industrialiseringen sker der en udbredelse af industrielle processer: De håndværksmæssige produktionsformer afløses af stordrift, masseproduktion, øget brug af maskinkraft og specialisering af arbejdsprocesserne (arbejdsdeling). Industrialisering ledsages typisk af en generel økonomisk vækst.

Var industrialiseringen afgørende for udviklingen?

  • Men også forandringer i befolkningssammensætningen spillede en afgørende rolle for udviklingen. Industrialiseringen var dog meget mere end en effektivisering af samfundet – den var også en af forudsætningerne for den demokratiseringsproces i den vestlige verden, der blandt andet førte til den danske velfærdsstat.