:

Hvorfor merker du ingenting til tyngdekraften mellom deg og stolen du sitter på?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvorfor merker du ingenting til tyngdekraften mellom deg og stolen du sitter på?
  2. Hva er tyngdekraft akselerasjon?
  3. Hva er tyngdeakselerasjon enkelt forklart?
  4. Hvordan regne ut tyngden til en gjenstand?
  5. Hva er tyngdeakselerasjonen på Månen?

Hvorfor merker du ingenting til tyngdekraften mellom deg og stolen du sitter på?

Alt som har masse- altså alt som har en størrelse har en tiltrekningskraft. Når du sitter på pulten din tiltrekker du blant annet klassekameraten som sitter ved siden av deg. Dere tiltrekker faktisk hverandre, men det er så liten kraft-fordi dere ikke har så stor masse, at det ikke legges merke til.

Hva er tyngdekraft akselerasjon?

Tyngdens akselerasjon er den akselerasjonen et legeme får ved fritt fall når den befinner seg i et tyngdefelt. Symbolet for tyngdens akselerasjon er g.

Hva er tyngdeakselerasjon enkelt forklart?

Tyngdeakselerasjonen er den akselerasjonen et legeme i fritt fall får i et gravitasjonsfelt. Vanligvis skyldes dette gravitasjonen skapt av Jordens masse og dens rotasjon.

Hvordan regne ut tyngden til en gjenstand?

Et legemes masse kan måles ved veiing eller ved å utsette det for en kraft F og måle akselerasjonen a. Massen m kan da bestemmes etter treghetsloven F = m a. I et nøytralt gravitasjonsfelt (vektløs tilstand) er dette den eneste måten å bestemme massen på.

Hva er tyngdeakselerasjonen på Månen?

Månen har en annen tyngdeakselerasjon, som er 6 ganger mindre enn den til Jorden. Det betyr at man kan hoppe mye høyere på Månen enn på Jorden.