:

Hvornår begyndte seksualundervisning?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår begyndte seksualundervisning?
 2. Hvem opfandt efterskole?
 3. Hvorfor er det godt at komme på efterskole?
 4. Hvorfor seksualundervisning?
 5. Hvordan opstod efterskole?
 6. Er det værd at tage på efterskole?
 7. Hvad lærer man i seksualundervisning?
 8. Er seksualundervisning obligatorisk?
 9. Hvornår blev den første efterskole oprettet?
 10. Hvornår startede den første efterskole i Danmark?
 11. Hvad er den største efterskole i Danmark?

Hvornår begyndte seksualundervisning?

Obligatorisk seksualundervisning blev først indført i det danske skolesy- stem fra 1970, men faget havde været omdiskuteret i de foregående 100 år.

Hvem opfandt efterskole?

Den første efterskole (eller ”højere bondeskole”) blev grundlagt i Ryslinge på Fyn af Kristen Kold - inspireret af Grundtvig. Grænsen mellem efterskole, ”dagefterskole” og højskole var flydende. men efterhånden blev 18 år grænsen mellem efter- og højskole.

Hvorfor er det godt at komme på efterskole?

Efterskoler er et kostskoletilbud, hvor eleverne bor på skolen. Formålet med efterskolerne er at tilbyde undervisning og samvær, der har fokus på "livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse".

Hvorfor seksualundervisning?

Seksualundervisning kombinerer læring, sundhed og trivsel og sætter fokus på, hvordan børn og unge kan deltage aktivt i at skabe gode rammer for sundhed og trivsel i de små og store fællesskaber, de indgår i. Seksualundervisning kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til den generelle trivsel i klassen.

Hvordan opstod efterskole?

De fleste af de første efterskoler blev oprettet efter Grundtvigs død i 1872, men mange af dem var direkte inspireret af hans pædagogiske tanker. De blev oprettet af kredse af forældre, der ønskede at give deres børn mere undervisning og oplysning som supplement til undervisningspligten.

Er det værd at tage på efterskole?

klasse på efterskole, har 11 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end unge, der afslutter grundskolen med 9. klasse. 2. At bo et helt år sammen med sine allerbedste venner, giver dig venner for livet og udvikler dine sociale kompetencer.

Hvad lærer man i seksualundervisning?

Seksualundervisning i folkeskolen indgår i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF). Eleverne skal undervises i emnet fra børnehaveklassen til 9. klasse, og emnet rummer både fokus på sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet.

Er seksualundervisning obligatorisk?

Emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.

Hvornår blev den første efterskole oprettet?

1851: Den første efterskole – under navnet 'højere bondeskole' – blev grundlagt i landsbyen Ryslinge på Fyn af Christen Kold, som var inspireret af den danske salmedigter, teolog, præst og højskolemand N.F.S. Grundtvig. Dengang var grænsen mellem efterskole, 'dagefterskole' og højskole flydende.

Hvornår startede den første efterskole i Danmark?

Skibelund er den ældste efterskole i Danmark. Oprettelsen af Skibelund var et vigtigt led i den nationale identitetskamp mellem Danmark og Tyskland. Skolen blev grundlagt som et skolehjem i 1874 for børn af dansksindede forældre syd for Kongeåen, der som bekendt udgjorde grænsen til Tyskland i perioden 18.

Hvad er den største efterskole i Danmark?

Største efterskole er Oure Efterskole med 636 elever efterfulgt af BGI Akademiet med 548 og Ranum Efterskole med 428 elever. Mindste skole er Mina Hindholm Efterskole med 27 elever efterfulgt af Rødding Fri Fag- og Efterskole med 33 efterskoleelever. Vestfyns Efterskole og Bornholms Efterskole har hver 38 elever.