:

Hva gjorde Frigg?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva gjorde Frigg?
 2. Hvem drepte Frøy?
 3. Hva het Odins hustru?
 4. Hvem er den sterkeste guden i norrøn mytologi?
 5. Hva slags Gud er Frigg?
 6. Hvem var de viktigste gudene i vikingtiden?
 7. Hva heter grisen til Frøy?
 8. Hva heter Spydet til Odin?
 9. Hva heter vikingenes viktigste guder?
 10. Hva er Breidablikk?
 11. Hvor bodde Frigg?
 12. Hvordan tilba vikingene gudene?
 13. Hvorfor trodde vikingene på guder?

Hva gjorde Frigg?

Frigg (Frigga) er i norrøn mytologi Odins kone. Hun er datter av Fjòrgyn. Frigg var svært vakker og den mektigste av gudinnene. Hun er kjærlighets- og skjebnegudinnen.

Hvem drepte Frøy?

Hun setter ham stevne etter ni netters fest, og Frøy er ute av seg av utålmodighet så lenge ventetiden varer. Frøy savner deretter sitt gode sverd. I en kamp han har med jotnen Belje (Beli), må han bruke et hjortehorn til å drepe ham (Gylvaginning, kap. 37), og i Ragnarok savner han sverdet enda mer.

Hva het Odins hustru?

Odins familie Han er gift med Frigg, som er den mektigste gudinnen og har sønnen Balder sammen med henne. Med gudinnen Jord har han sønnen Tor.

Hvem er den sterkeste guden i norrøn mytologi?

Vidar (eller Víðarr) er i den norrøne mytologien sønn av Odin og jotunkvinnen Grid. Nest etter Tor er han den sterkeste av alle gudene.

Hva slags Gud er Frigg?

Frigg er en gudinne, også kaldt åsynje, i den norrøne mytologien. Hun er gift med Odin og mor til Balder. Hjemmet hennes kalles Fensalene, som betyr salene i myren. Frigg er vis og har stor kunnskap.

Hvem var de viktigste gudene i vikingtiden?

Man regner med tolv hovedguder i den norrøne mytologien: Odin, Tor, Balder, Vidar, Våle, Brage, Heimdall, Ty, Njord, Frøy, Ull og Forsete, hvorav Njord og Frøy ikke var æser, men vaner bosatt i æsenes hjem Åsgard. I tillegg regnes av og til skikkelser som Æge og Loke blant æsene.

Hva heter grisen til Frøy?

Frøy eide den raggete grisen Gyllenbuste (Gullinborsti) som dvergene kaller Slidrugtanne (Slídhrugtanni).

Hva heter Spydet til Odin?

Han er senere også sett som krigsgud, og guden for visdom, trolldom (seid), diktning, og mere. Odins bolig heter Valaskjalv, der han sitter i sitt høysete Lidskjalv. Odin har spydet Gungne og gullringen Draupne.

Hva heter vikingenes viktigste guder?

Blant vikingenes guddommer var Tor den sterkeste, Frøya den vakreste, og Odin den smarteste – det er i alle fall slik det alltid har hett seg. Men i virkeligheten var det ikke Odin som kunne skilte med det største intellektet. Ifølge Den yngre edda var det guden Kvase som var «den viseste av alle».

Hva er Breidablikk?

Breidablikk har navnet sitt fra norrøn mytologi hvor det var guden Balders bolig. Navnet betyr «det som blinker vidt og bred».

Hvor bodde Frigg?

Frigg er en gudinne, også kaldt åsynje, i den norrøne mytologien. Hun er gift med Odin og mor til Balder. Hjemmet hennes kalles Fensalene, som betyr salene i myren.

Hvordan tilba vikingene gudene?

Religionen ble praktisert gjennom både lokal og sentral kult. Den lokale kulten foregikk hjemme på gården, mens den sentrale fant sted på storgårdene, på tingene eller på spesielle religiøse steder. Kulten gikk i første rekke ut på å ofre og blote til gudene.

Hvorfor trodde vikingene på guder?

Jotnene behersket trolldom, og kjempet alltid mot gudene. Vikingene trodde at verden før eller senere skulle gå under, og de kalte den dagen det skulle skje for Ragnarok. Da skulle de gode og de onde drepe hverandre, og verden skulle gå under i vann og ild. To mennesker ville overleve, sammen med noen få guder.