:

Hvilke særlige kendetegn har de surrealistiske malerier?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilke særlige kendetegn har de surrealistiske malerier?
  2. Hvornår var surrealismen?
  3. Hvad er futurisme?
  4. Hvad var surrealismen?
  5. Hvordan ville surrealistiske kunstnere forandre samfundet?
  6. Hva er futurisme?

Hvilke særlige kendetegn har de surrealistiske malerier?

Surrealisme betegner en kunstnerisk bevægelse, der bevidst dyrkede det overvirkelige med drømmen, begæret og underbevidstheden som omdrejningspunkt. Den surrealistiske bevægelse fokuserede på det, der lå ud over det realistiske i forsøget på at skabe en ny og bedre verden.

Hvornår var surrealismen?

Surrealismen vandt frem i 1920'ernes Paris og var en bevægelse inden for både kunst og litteratur. I 1924 skrev digteren André Breton det surrealistiske manifest, Les Manifestes surréalistes, som skulle blive begyndelsen på surrealismen.

Hvad er futurisme?

Futurismen (latin: futurum; fremtid) er en kunstnerisk avantgardebevægelse med udspring i Italien i begyndelsen af 1900-tallet. Futuristerne (med F.T. Marinetti i spidsen) hyldede byen, støjen, farten og krigen som det nye århundredes mentalitet i et opgør med al gammel museumskunst.

Hvad var surrealismen?

  • I 1924 skrev digteren André Breton det surrealistiske manifest, Les Manifestes surréalistes, som skulle blive begyndelsen på surrealismen. Heri definerede han surrealismens formål og tankesæt. Surrealisterne ønskede at gøre op med samfundets regler og normer om, hvordan man skulle leve.

Hvordan ville surrealistiske kunstnere forandre samfundet?

  • Gennem deres kunst ville de derfor forandre samfundet. De surrealistiske kunstnere havde en tro på, at man gennem kunsten kunne finde frem til en mere sand virkelighed. De ønskede at forene drøm og virkelighed i en ny overvirkelighed, inspireret af Sigmund Freuds teorier om drømmenes og det underbevidstes betydning.

Hva er futurisme?

  • Futurisme er en italiensk kunstretning som dyrket det moderne og erklærte den klassiske kulturens død i teknikkens og krigens tidsalder.