:

Hvor lang var Saltmarsjen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor lang var Saltmarsjen?
 2. Hvordan kjempet Gandhi?
 3. Hva er Saltmonopolet?
 4. Hvorfor skjedde Saltmarsjen?
 5. Hva mente Gandhi om religion?
 6. Hva går Gandhis prinsipp om ikkevold ut på?
 7. Hvor ble Gandhi drept?
 8. Hvem har Gandhi inspirert?
 9. Hva skjedde etter Saltmarsjen?
 10. Hva gikk Gandhi sin filosofi ut på?
 11. Hvorfor var Gandhi i Sør Afrika?

Hvor lang var Saltmarsjen?

I selskap med 78 nøye utvalgte tilhengere startet han denne dagen det som skulle bli kjent som saltmarsjen, en 24 dager lang vandring fra Gandhis hjemsted i nærheten av Ahmedabad til kystbyen Dandi, 390 kilometer unna.

Hvordan kjempet Gandhi?

Han forsøkte å hindre delingen av India i en muslimsk og en hinduistisk stat. Gandhi kjempet for å få India og Pakistan til å ordne sine tvister i minnelighet, blant annet med faste som politisk middel. Han ble i 1948 myrdet av en fanatisk hindu-nasjonalist.

Hva er Saltmonopolet?

Mahatma Gandhi leder Saltmarsjen mot det britiske kolonistyret i 1930. I 1930 tok Mahatma Gandhi opp kampen mot det største symbolet på britisk kolonistyre, nemlig saltmonopolet.

Hvorfor skjedde Saltmarsjen?

Saltmarsjen var en politisk demonstrasjon i India i 1930, ledet av Mahatma Gandhi og var en viktig del av den indiske selvstyrekampen. Det var en direkte aksjon som var både en protest mot britenes skattlegging og en ikke-voldelig aksjon rettet mot det britiske saltmonopolet i Britisk India.

Hva mente Gandhi om religion?

Å holde fast på sannheten Sannheten er den stemmen alle mennesker har inni seg og som forteller oss hva som er rett og galt. Den kan finnes igjen i alle verdens religioner og livssyn, og Gandhi kaller den både Gud, kjærlighet og moral. Siden sannheten finnes inni oss, må ethvert menneske finne den i seg selv.

Hva går Gandhis prinsipp om ikkevold ut på?

Ifølge Gandhi var sannhet og ikke-vold så tett forbundet, at de nærmest ikke kunne skilles fra hverandre. Sannhet er målet og ikke-vold middelet. En når ikke fram til sannhet, hvis en ikke gir avkall på bruken av vold. Vi høster det vi sår, og vold avler bare mer vold.

Hvor ble Gandhi drept?

Birla House, New Delhi, IndiaMahatma Gandhi / Drapssted

Hvem har Gandhi inspirert?

Gandhis ikke-voldelige aksjoner var med på å frigjøre India og ble en viktig inspirasjonskilde for Nelson Mandela og Martin Luther King. Natt til ble den unge, indiske advokaten M.K Gandhi kastet av et tog i Sør-Afrika fordi han var farget og ikke ville forlate en kupé for hvite.

Hva skjedde etter Saltmarsjen?

Saltmarsjen ble et symbol på Gandhis trass og Indias drøm om frihet. Sytten år senere ble India fritt. Året etter, i 1948, ble "Den store sjel" drept på et bønnemøte, men ennå lever han.

Hva gikk Gandhi sin filosofi ut på?

Gandhis drøm var at India skulle frigjøre seg uten bruk av vold. Det ville vise verden at inderne var i stand til å bekjempe sitt eget hat mot britene og sine egne voldelige impulser, og at de derfor var modne nok til å styre seg selv.

Hvorfor var Gandhi i Sør Afrika?

Etter sine jusstudier i London mislyktes den unge Gandhi med å skape seg en karriere i Bombay, og tok med glede imot et tilbud om representere indiske kjøpmenn i den britiske kolonien Natal, idag en delstat i Sør-Afrika.