:

Hvornår blev censuren afskaffet?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår blev censuren afskaffet?
  2. Hvad var censur?
  3. Hvad betød det at censuren blev ophævet?
  4. Hvornår blev censuren indført?
  5. Hvad ville der ske hvis der ikke var ytringsfrihed?
  6. Hvornår bliver censuren ophævet genindført og endeligt ophævet?
  7. Hvad får Struensee indført?

Hvornår blev censuren afskaffet?

Rent juridisk blev censuren i Danmark afskaffet i 1770, under Struensee og Christian 7. Trykkefrihedsforordningen af 1799 genindførte ikke censur, men indførte i stedet andre særlige regler ved publicering af aviser og tidsskrifter. I folkemunde blev den fortsatte kontrol stadig kaldt censur.

Hvad var censur?

Censur er en handling, hvor der føres kontrol med ytringer eller formidlingsprodukter, så de tilbageholdes eller redigeres, før de når modtageren. Censur finder ofte sted ud fra politiske eller moralske hensyn. Formidlingsprodukter dækker typisk over værker som film, musik, artikler og lign.

Hvad betød det at censuren blev ophævet?

Censurens ophævelse Struensee ophævede censuren, blandt andet for at søge at opnå støtte i befolkningen. Det viste sig dog hurtigt, at den totale trykkefrihed ikke kunne opretholdes, fordi kritikken af regeringen, Struensee og systemet fulgte med den nyindførte trykkefrihed.

Hvornår blev censuren indført?

Straffe under enevælden var ofte voldelige – direkte på kroppen. Struensee blev offentligt henrettet ved halshugning i 1772. Bagefter blev der igen indført censur, som først blev afskaffet med Grundloven i 1849, hvor danskerne igen fik ytringsfrihed.

Hvad ville der ske hvis der ikke var ytringsfrihed?

Hvis nogen – f. eks. politiet eller regeringen – på forhånd kunne forbyde kritik, ville debatten ikke være fri, og nogle få mennesker ville kunne bestemme alt i landet. Derfor er ytringsfriheden et vigtigt fundament for demokratiet.

Hvornår bliver censuren ophævet genindført og endeligt ophævet?

Censuren i Danmark blev juridisk set ophævet i 1770 af Christian 7. s livlæge J. F. Struensee, men diskussionerne omkring dens ophævelse i praksis fortsatte frem til Junigrundlovens vedtagelse i 1849.

Hvad får Struensee indført?

I perioden 1769-72 skrev Struensee omkring 2000 nye love, der var inspirerede af oplysningstidens tanker. Af denne grund udarbejdede Struensee i 1770 den såkaldte trykkefrihedsforordning. Med den indførte han trykkefrihed til alle borgere i Danmark.