:

Hva er typisk for den romanske og den gotiske stilen i arkitekturen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva er typisk for den romanske og den gotiske stilen i arkitekturen?
 2. Hva kjennetegner gotisk stil?
 3. Hva kjennetegner gotisk arkitektur?
 4. Hva er romansk stil?
 5. Hva betyr det gotiske?
 6. Hva betyr ordet gotikk?
 7. Hvilke stilarter innen arkitektur og kunst dominerte i middelalderen?
 8. Når var romansk tid?
 9. Hva er det offisielle språket i Romania?
 10. Hvem snakket gotisk?
 11. Hvordan lese gotisk skrift?
 12. Hvordan skiller renessansen seg fra middelalderen?
 13. Hva kjennetegner litteraturen i middelalderen?
 14. Hva betyr rumensk?
 15. Hvor snakker de rumensk?

Hva er typisk for den romanske og den gotiske stilen i arkitekturen?

Dette var en utvikling fra de tunge romanske kirkene fra den forutgående perioden, med små vinduer og massive tønnehvelv eller flate bjelkehimlinger. I den gotiske arkitekturen benyttet man derimot ribbehvelv med et skjelett av bærende murte buer eller ribber og fylte ut mellomrommene med tynne skall av murverk.

Hva kjennetegner gotisk stil?

Med den gotiske stilen utvikles en helt ny konstruksjon, hvelvets toppunkt heves og oppdeles i bårne kapper og bærende ribber, trykket fra disse forplantes til støttepilarer. På denne måten blir veggenes bærende funksjon mindre og vinduene kan gjøres større, og det blir mulighet for glassmaleri.

Hva kjennetegner gotisk arkitektur?

Arkitekturen utvikles fra det romanske tunge og solide til himmelstrebende byggverk i slanke konstruksjoner båret av ribbehvelv og strebebuer. Veggene er ikke lenger bærende, så de skiftes etter hvert ut med blyglassvinduer i fantastiske farger.

Hva er romansk stil?

I sin mest typiske form er den romanske kirkebygning formet over det latinske kors. Midtskipet er høyere enn sideskipene. Buene bæres av firkantede pilarer og/eller søyler. Over krysset mellom tverrskip og langskip rager et firkantet tårn.

Hva betyr det gotiske?

Gotisk (*gutisko razda, *𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺𐍉𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰) er et utdødd germansk språk som ble brukt av goterne. Det kjennes først og fremst gjennom en bibeloversettelse fra 300-tallet, og er det eneste østgermanske språket hvor vi kjenner til en anselig del av ordforrådet.

Hva betyr ordet gotikk?

Gotisk kan på norsk blant annet vise til: Det som har med folkeslaget gotere å gjøre. Gotisk (språk) Gotisk skrift.

Hvilke stilarter innen arkitektur og kunst dominerte i middelalderen?

Perioden inndeles på Kontinentet i tre deler: Tidlig middelalder (for eksempel karolingisk arkitektur), høymiddelalder (arkitektur i romansk stil og gotikk) og senmiddelalder (sengotikk). I Norge omfatter middelalderarkitekturen i hovedsak arkitektur i romansk stil, gotikk og sengotikk, fra omlag år 1000 til år 1537.

Når var romansk tid?

Romansk stil er en stilepoke i europeisk middelalder rundt –.

Hva er det offisielle språket i Romania?

RumenskRomania / Offisielt språk Artikkelstart. Offisielt språk i Romania er rumensk, som 90 prosent av befolkningen har som morsmål. Det viktigste minoritetsspråket er ungarsk, som tales av 2,5–3 millioner mennesker.

Hvem snakket gotisk?

Gotisk språk er et utdødd germansk språk som ble snakket av goterne.

Hvordan lese gotisk skrift?

Mange får sitt første møte med denne skriften når de vil lese gamle kirkebøker på nettet. Arkivverket har utviklet en app som kan hjelpe deg med å forstå gotisk håndskrift.

Hvordan skiller renessansen seg fra middelalderen?

Renessanse (italiensk Rinascimento) betyr gjenfødelse og viser til en ny interesse i antikkens kultur, filosofi og kunst. Man så til antikken med beundring og ønsket samtidig å distansere seg fra den umiddelbare fortiden. Dermed ble tiden mellom antikken og renessansen kalt middelalderen (mellomalderen).

Hva kjennetegner litteraturen i middelalderen?

Litteraturen i middelalderen besto av religiøse skrifter som verdslige arbeider. Akkurat som dagens litteratur var den kompleks og et rikt forskningsfelt som dekker de ytterste hellige skrifter til de mest frodige profan og berører alt i mellom.

Hva betyr rumensk?

Rumensk språk (rumensk: limba română; i Moldova kalt moldovsk) er det femte største romanske språket i antall brukere. Det brukes som førstespråk av omkring 24–26 millioner mennesker, og er offisielt språk i Romania, Moldova og den autonome provinsen Vojvodina i Serbia.

Hvor snakker de rumensk?

RumenskRomania / Offisielt språk