:

Hvem fant opp penger?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem fant opp penger?
  2. Hvordan startet penger?
  3. Hvorfor startet man å bruke penger?
  4. Når begynte man å bruke penger i Norge?
  5. Når kom de første myntene?
  6. Hva representerer penger?
  7. Når kom 5 kr i mynt?
  8. Hvilke to metaller finnes i alle de norske myntene?

Hvem fant opp penger?

Penger var ikke bare «noe» som oppsto, men var en nødvendighet for systemet skulle fungere. Hammurabis lover, den best bevarte lovverk fra oldtiden, ble opprett en gang rundt 1750 f.Kr. i oldtidens Babylon. Det ble opprettet av Hammurabi, den sjette babylonske konge.

Hvordan startet penger?

Pengenes historiske opprinnelse er noe uklar. Behovet for penger oppsto når vi gikk over fra å produsere til vår egen husholdning, det vi kaller naturalhusholdning, til å spesialisere oss, arbeidsdeling, og dermed ble bytte av varer nødvendig.

Hvorfor startet man å bruke penger?

Verdien av pengene er en lovregulert rett til å bruke pengene til å kjøpe varer og tjenester. Uten denne tilliten mister disse valutaene sitt eksistensgrunnlag. Eller sagt på en annen måte: Du aksepterer å få lønn fra jobb utbetalt som kroner, og Kiwi aksepterer kroner som betaling for maten du kjøper.

Når begynte man å bruke penger i Norge?

Pengesedler fikk Norge først i 1737 (dvs. etter noen tidligere, kortvarige forsøk). De var utstedt av Kurantbanken i København, den første banken i Danmark-Norge. Norge fikk ikke egen bank før etter 1814.

Når kom de første myntene?

Norges første mynt var en penning utgitt under Olav Tryggvason i år 995. Før den tid hadde man brukt andre lands valutaer som betalingsmiddel i Norge.

Hva representerer penger?

Pengene, som i seg selv er verdiløse, representerer løfter om å betale. Pengene utstedes av banker og andre finansinstitusjoner med kredittskapende evne, det vil si institusjoner som tar imot innskudd fra samfunnet.

Når kom 5 kr i mynt?

5-krone er en norsk mynt, som er blitt preget i kobbernikkel siden 1963. Mynten avløste 5-krone seddelen som ble utgitt av Norges Bank i perioden . 5-kronemynten er kommet i fire forskjellige utgaver, i tillegg til jubileumsmynter.

Hvilke to metaller finnes i alle de norske myntene?

Jubileums- og minnemynter i gull og sølv skiller seg fra andre norske mynter i både preg og form. Ved utgivelse av slike mynter kan det bestemmes at de skal settes i omløp til en kurs over pålydende verdi. Disse myntene er likevel et tvungent betalingsmiddel i likhet med andre norske mynter.