:

Hvem sørger for hospitaler i middelalderen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem sørger for hospitaler i middelalderen?
  2. Hvornår er sygehus Syd bygget?
  3. Hvornår kom det første hospital i Danmark?
  4. Hvad hed det første rigtige hospital på Fyn?
  5. Hvor højt er sygehus Syd?

Hvem sørger for hospitaler i middelalderen?

Mens der i oldtiden i Europa næppe fandtes noget, der kan kaldes hospital før kristendommens sejr, opstod hospitaler derefter under kirkens tilsyn, da al fattigpleje kom under denne. Biskop Basilios oprettede 370 e.

Hvornår er sygehus Syd bygget?

Aalborg Amtssygehus blev taget i brug 19 sengepladser. Det blev bygget ved Hobrovej og danner grunden til det nuværende Aalborg Sygehus Syd. Aalborg Amtssygehus er optaget på listen over de sygehuse, Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Hvornår kom det første hospital i Danmark?

Det første hospital blev nemlig opført i Bredgade som en del af enevældens Frederiksstad, og blev indviet af Frederik den Femte (gift med Dronning Juliane Marie) den 30. marts 1757 - Danmarks første egentlige hospital, "Kongelig Frederiks Hospital".

Hvad hed det første rigtige hospital på Fyn?

Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital / Svendborg Sygehus
RegionRegion Syddanmark
Indviet1912
Fakta
Ansatte8.988 (2016)

Hvor højt er sygehus Syd?

Vest for Aalborg Sygehus Syd ligger Psy- kiatrisk Hospital, hvor der bl. a. er et højhus i 10 etager, som højdemæssigt danner modspil til syge- husets højhus.