:

Hvad kendetegner humanistisk psykologi?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad kendetegner humanistisk psykologi?
  2. hva er sekulær humanisme?
  3. hva er humanisme?
  4. hva er viktige europeiske humanister?
  5. hva var den tyske bevegelsen humanisme?

Hvad kendetegner humanistisk psykologi?

Med udgangspunkt i fænomenologi og intersubjektivitet, forsøger den humanistiske psykologi at anskue personer i deres helhed, og ikke blot i delelementer som kognition eller følelser. Humanistisk psykologi fokuserer på fundamentale emner i den menneskelige tilværelse, såsom identitet, frihed og selv.

hva er sekulær humanisme?

  • Noen skiller derfor mellom en form for sekulær humanisme på den ene siden, og en religiøs form for humanisme på den andre siden. Human-Etisk Forbund er i dag både en nasjonal og internasjonal representant og forkjemper for humanismen, men da først og fremst en sekulær form for humanisme.

hva er humanisme?

  • National Portrait Gallery. Humanisme er en generell holdning og tankeretning som setter mennesket i fokus som selvstendig aktør, ser på mennesket som selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap på best mulig måte ved hjelp av sin kritiske fornuft og praksis, og tilskriver enkeltmennesket en ukrenkelig egenverdi og verdighet.

hva er viktige europeiske humanister?

  • Andre viktige europeiske humanister etter den italienske renessansehumanismen er for eksempel tyske Erasmus av Rotterdam, engelske Thomas More og franske Michel de Montaigne. Erasmus la stor vekt på studiet av bibelske tekster på grunnspråk samt oversettelser fra latin til folkespråkene.

hva var den tyske bevegelsen humanisme?

  • Det var først i Tyskland på 1800-tallet at denne italienske bevegelsen fikk navnet humanisme og ble kategorisert som en egen holdning og tankeretning. Av viktighet for navngivelsen og utformingen av selve begrepet «humanisme» bør nevnes den tyske filosofen og teologen Immanuel Friedrich Niethammer ().