:

Hvad betyder det at være indvandrere?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad betyder det at være indvandrere?
  2. Hvilke udfordringer er der ved integration?
  3. Hvad er amerikanisering?
  4. Hvad er en amerikansk kulturikon?
  5. Hvordan begyndte USA's kultur?

Hvad betyder det at være indvandrere?

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er født i Danmark.

Hvilke udfordringer er der ved integration?

Det stigende antal flygtninge og indvandrere kræver en styrket integrationsindsats. Svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, et lavere uddannelsesniveau og overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken er bare nogle af de umiddelbare udfordringer, der præger denne gruppe borgere.

Hvad er amerikanisering?

  • Begrebet 'amerikanisering' er en betegnelse for de kulturelle strømninger, der kom fra Amerika til Danmark i efterkrigstiden og som blev en del af den danske kultur, især hos ungdommen. Det var især populær- og forbrugskulturen i form af blade, film og musik, der var under stærk indflydelse fra Amerika.

Hvad er en amerikansk kulturikon?

  • Amerikanske kulturikoner som æblepie ( apple pie ), baseball og det amerikanske flag. USA 's kultur begyndte som de første engelske immigranters kultur.

Hvordan begyndte USA's kultur?

  • USA 's kultur begyndte som de første engelske immigranters kultur. Kulturen udviklede sig hurtigt til en uafhængig koloniseringskultur, som blev suppleret af de indfødtes og den spansk - mexicanske cowboykultur og de kulturer som kom til landet med de mange immigranter, først fra Europa og Afrika og senere fra Asien.