:

Hvor mange timer må man arbejde om måneden?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange timer må man arbejde om måneden?
 2. Hvad er arbejdstidsdirektivet?
 3. Hvor mange dage må man arbejde på en uge?
 4. Hvor mange nattevagter i træk?
 5. Hvor mange timer er 30 timer om måneden?
 6. Har du krav til en pause i løbet af en arbejdsdag?
 7. Har du ret til at holde pauser?
 8. Har lønmodtagere ret til en pause?

Hvor mange timer må man arbejde om måneden?

Max 48 timer Der er i lov om arbejdstidsdirektivet fastsat en øvre grænse på 48 arbejdstimer pr. uge beregnet som et gennemsnit over en periode på 4 måneder. Du derfor gerne arbejde mere end 48 timer i nogle uger, hvis du arbejder tilsvarende færre timer i andre uger.

Hvad er arbejdstidsdirektivet?

48-timers reglen er en regel/lovgivning som siger, at man på et hvilket som helst tidspunkt skal kunne gå 4 måneder tilbage, og så må medarbejderen ikke havde arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit for den samme arbejdsgiver. EU's Arbejdstidsdirektiv gælder alle lønmodtagere i EU.

Hvor mange dage må man arbejde på en uge?

Reglen fastslår, at din arbejdstid højest være 48 timer i gennemsnit pr. uge set over en periode på fire måneder. Din ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger. Reglen stammer fra EU's arbejdstidsdirektiv.

Hvor mange nattevagter i træk?

Natarbejde og helbred For at mindske risikoen for ulykker og kræft, anbefaler forskningen, at natarbejde tilrettelægges med: Højest 3 nattevagter i træk. Mindst 11 timer mellem to vagter. Højest 9 timers varighed af vagter.

Hvor mange timer er 30 timer om måneden?

Så du ved, om du fx med en 30-timers stilling skal arbejde fem dage om ugen à seks timer, fire dage om ugen à 7,5 timer (og hvilken dag, der er fridag). Eller om du blot skal arbejde 130 timer spredt over en måned.

Har du krav til en pause i løbet af en arbejdsdag?

 • Du har krav på en pause, i løbet af en arbejdsdag på 8 timer

Har du ret til at holde pauser?

 • PAUSER. Loven giver dig ret til at holde en pause, hvis din arbejdstid er længere end 6 timer. Pausen skal være så lang, at du får koblet ordentligt fra. Det er typisk en halv time, hvor du har tid og ro til at spise. Loven siger også, at du har ret til at holde pauser, hvis du har ”ensidigt gentaget arbejde”.

Har lønmodtagere ret til en pause?

 • Svar: Det følger af Arbejdstidsloven, at lønmodtagere med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedets normale regler for lægning af arbejdstiden. Pauser i en travl hverdag har betydning for både sundhed og trivsel.