:

Hvad er mediekonvergens?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er mediekonvergens?
  2. Hvad står IKT for?
  3. Hvad er asynkron?
  4. Hvordan kommunikerer du med andre mennesker?
  5. Hvordan forbedrer du kommunikationen?
  6. Er du skrap til at kommunikere?

Hvad er mediekonvergens?

Mediekonvergens Begrebet mediekonvergens anvendes i en række indbyrdes forskellige betydninger. I den mest generelle betydning betegner konvergens det forhold, at digitalisering betyder, at forskellige medier smelter sammen, således at tidligere forskelle ikke længere gør sig gældende.

Hvad står IKT for?

IKT står for informations- og kommunikationsteknologi – altså teknologi der gør det muligt for brugerne at til få adgang til, redigere, overføre og gemme information.

Hvad er asynkron?

Asynkron, (gr. a- + synkron), ikke samtidig; det modsatte af synkron.

Hvordan kommunikerer du med andre mennesker?

  • Du kommunikerer hele tiden, hver dag med andre mennesker: Derhjemme, på job eller studiet, og når du færdes ude omkring i verden - med veninderne, familien, kæresten, bekendte og vildt fremmede. Nogle gange gør du det med ord - andre gange med kropssproget alene.

Hvordan forbedrer du kommunikationen?

  • Ekspertens 6 gode råd til bedre kommunikation 1 Du har mindre tid. Vær præcis.. Selvom mængden af kommunikation stiger, så er selve tiden til at kommunikere i... 2 Modtageren bestemmer budskabet. Den ene kollega siger til den anden: ”Der er ikke mere papir i printeren”. Hvorefter... 3 Lyt aktivt. Under en dialog har begge parter et ansvar for, at budskabet kommer frem. More ...

Er du skrap til at kommunikere?

  • Hvis du er skrap til at kommunikere, opnår du de ting, du ønsker dig, du får løst de konflikter, livet uværgeligt byder på, dine forhold til andre bliver stærke og sunde, og du bliver et gladere menneske. Er du knap så god til det, ender du tit i situationer med misforståelser, uoverensstemmelser og frustration.