:

Hvorfor er Danmark et industriland?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvorfor er Danmark et industriland?
  2. Hvad sker under industrialiseringen?
  3. Hvilken faktor var afgørende for industrialiseringen i Danmark?
  4. Hvad var den japanske industrialisering?
  5. Hvad var perioden før industrialiseringen?

Hvorfor er Danmark et industriland?

Efter 2. verdenskrig var det blevet moderne at snakke om Danmark som et industriland, og i 1960'erne kom eksporten af industrivarer over 50 procent af den danske eksport. Det varede dog kun kort, før man i stedet begyndte at tale om det postindustrielle samfund.

Hvad sker under industrialiseringen?

  • Under industrialiseringen sker der en udbredelse af industrielle processer: De håndværksmæssige produktionsformer afløses af stordrift, masseproduktion, øget brug af maskinkraft og specialisering af arbejdsprocesserne (arbejdsdeling). Industrialisering ledsages typisk af en generel økonomisk vækst.

Hvilken faktor var afgørende for industrialiseringen i Danmark?

  • En vigtig faktor for industrialiseringen i Danmark var landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Med dem kom blandt andet ophævelsen af stavnsbåndet i 1788. Stavnsbåndet havde gjort det ulovligt for mænd og drenge at forlade det gods, hvor de var hjemmehørende.

Hvad var den japanske industrialisering?

  • Den japanske industrialisering var et nationalistisk projekt, styret af staten og ført ud i livet af lokale storkoncerner med en underskov af leverandørvirksomheder.

Hvad var perioden før industrialiseringen?

  • Hvad var den teoretiske baggrund for industrialiseringen? Perioden før industrialiseringen kaldes merkantilismen. Begrebet stammer fra den britiske økonom og filosof Adam Smiths ”Wealth of Nations” (”Nationernes velstand”) fra 1776.