:

Hvad gjorde industrialiseringen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad gjorde industrialiseringen?
  2. hva er industrielle revolusjoner?
  3. hva skjedde med industrialiseringen?
  4. hvor lang var arbeidstiden under industrialiseringen?
  5. hva er den fjerde industrielle revolusjonen?

Hvad gjorde industrialiseringen?

Industrialiseringen i Danmark foregik over ca. 150 år fra midten af 1800-tallet til anden halvdel af 1900-tallet, der topper i perioden cirka 18. Kendetegnet ved denne periode er at virksomhederne begynder at bruge maskiner for at forøge produktiviteten og elektrificeringen breder sig også over Danmark.

hva er industrielle revolusjoner?

  • En revolusjon som vil jevne ut skillene mellom fysiske, digitale og biologiske sfærer. Industrielle revolusjoner er et velkjent begrep om perioder med store endringer i økonomien, arbeidsmarkedet og storsamfunnet. Siden 1700-tallet har det vært tre tekno-økonomiske paradigmeskifter – også kalt industrielle revolusjoner.

hva skjedde med industrialiseringen?

  • Industrialisering førte dermed til at jordbruket gikk over fra naturalhushold (produksjon for eget forbruk) til salgsjordbruk og pengehushold. Videre skapte industrien et sosialt system som ble preget av at det overveldende flertallet av produsentene ikke eide produksjonsmidlene de brukte i sitt daglige arbeid, og heller ikke de ferdige produktene.

hvor lang var arbeidstiden under industrialiseringen?

  • Under industrialiseringen, iallfall i dens tidlige faser, var arbeidstiden overalt svært lang (12–14 timer eller mer, inklusive nødvendige spisepauser). Men for mange som kom fra primærnæringer eller håndverk, betydde dette et fremskritt i forhold til den helt uavgrensede arbeidstiden de hadde hatt før.

hva er den fjerde industrielle revolusjonen?

  • Siden 1700-tallet har det vært tre tekno-økonomiske paradigmeskifter – også kalt industrielle revolusjoner. På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser.