:

Er Danmark et landbrugssamfund?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er Danmark et landbrugssamfund?
  2. Hvad var industrialiseringen?
  3. Hvad ændrede udviklingen i industrisamfundet?
  4. Hvornår begyndte industrialiseringen?
  5. Hvor startede industrialiseringen?

Er Danmark et landbrugssamfund?

Fra midten af 1800-tallet og fremefter blev landbrugssamfundet Danmark gradvist forvandlet til et industrisamfund. Det var en af de mest omfattende forandringsprocesser, historien havde set, og den fik afgørende betydning for alle sider af danskernes hverdag.

Hvad var industrialiseringen?

  • Industrialiseringen var dog meget mere end en effektivisering af samfundet – den var også en af forudsætningerne for den demokratiseringsproces i den vestlige verden, der blandt andet førte til den danske velfærdsstat. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.

Hvad ændrede udviklingen i industrisamfundet?

  • Opfindelsen af ny teknologi som dampmaskiner, elektricitet og jernbaner ændrede vilkårene for produktion, handel og transport og skabte e afsættet for det moderne industrisamfund. Men også forandringer i befolkningssammensætningen spillede en afgørende rolle for udviklingen.

Hvornår begyndte industrialiseringen?

  • Før industrialiseringen var nærmest alt energiforbrug baseret på enten muskelkraft, dyr, vandkraft eller afbrænding af træ. Industrialiseringen markerer derfor også begyndelsen på en intensivering af menneskets forbrug af fossile brændstoffer. Forbrug af kul, gas og olie er tæt forbundet med effektiviseringen af produktionen af varer.

Hvor startede industrialiseringen?

  • Industrialiseringen betød kvinder på arbejdsmarkedet. Her arbejder man tæt på en handskefabrik i København i 1904. Industrialiseringen er den periode i verdenshistorien, hvor de vestlige samfund med baggrund i hastige teknologiske fremskridt begyndte den proces, der har skabt fundamentet for den moderne verden.