:

Hvor mange inuitter er der i verden?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange inuitter er der i verden?
 2. Hvordan koloniserede Danmark Grønland?
 3. Hvad brugte Danmark Grønland til?
 4. Hvad betyder Inuit?
 5. Er inuit i fangerdistrikter?
 6. Hvor kom inuitterne fra?

Hvor mange inuitter er der i verden?

Den anslåede inuitbefolkning tæller ca. 120.000 (omkring 1991): 40.000 i Alaska, 31.000 i Canada, 47.000 i Grønland og 2000 i Sibirien, Rusland. Hertil kommer ca. 17.000 bosat i byområder i Alaska og Canada samt i Danmark.

Hvordan koloniserede Danmark Grønland?

»Grønland har aldrig været en koloni. Statsretligt har det siden slutningen af 900-tallet været først norsk, så dansk-norsk og efter 1814 del af Det danske Rige. I slutningen af 900-tallet blev Grønland beboet af nordboer.

Hvad brugte Danmark Grønland til?

Alle kilder i temaet: 4. Koloniseringen af Grønland,

 • Hvalfangst og monopol. Der var et stort behov for spæk og tran i 16-tallet. Det fik man fra bl. ...
 • Hans Egede og missionen. Med støtte fra kong Frederik 4. ...
 • Sælfangst. Spæk og skind fra sæler blev de vigtigste varer, som Danmark fik fra Grønland.

Hvad betyder Inuit?

 • Ordet inuit kommer af grønlandsk, pluralis af inuk 'menneske'. Tidligere levede de fleste inuit i mindre, isolerede landsbyer, hvis størrelse afhang af områdets resurser. En landsby havde normalt mellem 10 og 50 indbyggere, der var indbyrdes beslægtede; visse steder i Alaska rummede landsbysamfundene op til et par hundrede mennesker.

Er inuit i fangerdistrikter?

 • Inuit. I de egentlige fangerdistrikter flytter nogle familier stadig ud i telt om sommeren som her i Thuleområdet (1991). Livet på sommerfangstpladsen præges af både arbejde og fornøjelse. Kvinden skraber sælskind med sin ulo. Wedigo Ferchland.

Hvor kom inuitterne fra?

 • Inuit betyder menneske og er betegnelsen for den oprindelige befolkning i Alaska, Nordøst-Sibirien, Canada og Grønland. Inuitternes forhistorie kan spores helt tilbage til 3.000 f.kr., hvor forfædrene indvandrede til de arktiske områder fra Asien via Beringstrædet mellem Rusland og Alaska.