:

Hva er de viktigste hendelsene i islam?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva er de viktigste hendelsene i islam?
  2. Hvordan spredte islam seg?
  3. Hva er målet for en islamist?
  4. Hvem regnes som grunnleggeren av islam?
  5. Hvem var Allah?
  6. Hva er ekstreme islamister?
  7. Hva er det en sufi søker?
  8. Hva er trosartiklene i islam?
  9. Hva skjedde i år 622 og hvorfor er den hendelsen så viktig at den islamske tidsregningen begynner med dette året?

Hva er de viktigste hendelsene i islam?

I år 610, i måneden ramadan, fikk han sitt profetkall. Muhammad forkynte troen på én Gud og dommens dag. Denne forkynnelsen vakte motstand blant mekkanerne, og i 622 utvandret Profeten til byen Yathrib, senere kalt Medina. Profetens utvandring, hijra, ble utgangspunktet for islams tidsregning.

Hvordan spredte islam seg?

Islam spredte seg raskt i Midtøsten, over Nord-Afrika, og vestover helt til dagens Sør-Frankrike. Sentrum for kalifatet flyttet seg fra Medina til Damaskus i Syria, under umajjadene. Umajjadene var de første kalifene som ikke hadde direkte forbindelse med Muhammed.

Hva er målet for en islamist?

Islamisme er en politisk ideologi som har som mål at samfunnet skal styres i henhold til islam. Islamister ønsker at islam ikke bare skal være en religion som skal tros og praktiseres av muslimer, men også et politisk system og et lovverk (Sharia) som tilhengerne mener bør innføres.

Hvem regnes som grunnleggeren av islam?

Islam betraktes gjerne som den yngste av verdensreligionene: Den oppstod på 600-tallet på den arabiske halvøy, og profeten Muhammed anses som grunnleggeren. Ifølge islam er imidlertid ikke Muhammed grunnleggeren, men en som reformerte et opprinnelig budskap.

Hvem var Allah?

Allah, gud på arabisk. På norsk brukes ordet om gud i islam. Arabisktalende jøder og kristne bruker også ordet Allah som gudsbetegnelse.

Hva er ekstreme islamister?

Islamistisk ekstremisme De som anser vold som et akseptabelt middel for å oppnå et islamistisk samfunn kalles islamistiske ekstremister. Islamistiske ekstremister misbruker religionen islam til å rettferdiggjøre sitt syn og sine handlinger.

Hva er det en sufi søker?

Sufismen er islams svar på kristendommens mystikk. Gjennom studier av naturen, poesi, musikk, dans og bønn søker sufiene etter enhet med Gud. Og sufismen har vært viktig for å skape interesse for islam i vesten.

Hva er trosartiklene i islam?

Islams seks trosartikler De hellige skriftene (kutub) – Troen på De hellige skrifter. Profetene (nabi og Rasool) – Troen på profetene, sendt fra Allah for å rettlede menneskene. Dommedag (Qiyâmah) – Troen på dommedag og oppstandelsen, da alle mennesker vil bli holdt ansvarlige for sine handlinger på jord.

Hva skjedde i år 622 og hvorfor er den hendelsen så viktig at den islamske tidsregningen begynner med dette året?

Dag én i den muslimske tidsregningen er 16. juli 622 da profeten Muhammed flyktet fra Mekka til Medina. Det arabiske ordet for flukt er hijra. Den muslimske kalenderen kalles derfor også hijrakalenderen.