:

Vad hände med Israel år 1948?

Indholdsfortegnelse:

 1. Vad hände med Israel år 1948?
 2. Vem ledde den jordanska armen 1948?
 3. Vad delades 1948?
 4. Hur blev det nya Israel till?
 5. Vad hette Israel innan 1948?
 6. Vem kom först israeler eller palestinier?
 7. Vad betyder israeliterna?
 8. Vad är sionismens mål?
 9. Vad hände i Berlin 1948?
 10. Hur delades Mellanöstern upp?
 11. Vad krävs det för att bli israelisk medborgare?
 12. Vad betyder sionister?
 13. Vem uppförde det första templet i Jerusalem?
 14. Vad kallar man folk från Israel?
 15. Vad är de 12 stammarna?

Vad hände med Israel år 1948?

Kriget inleddes med ett samlat arabiskt anfall dagen efter den israeliska självständighetsförklaringen, den 14 maj 1948. Striderna ägde främst rum på det tidigare Brittiska Palestinamandatets territorium, men även på Sinaihalvön och i södra Libanon.

Vem ledde den jordanska armen 1948?

Israelisk stridsvagn på Golanhöjderna i oktober 1973. Staten Israel utropades klockan 16.00 den 14 maj 1948 i Tel Avivs stadsmuseum av David Ben-Gurion, ledaren för det Israeliska arbetarpartiet, Mapai. I ytterligare några timmar skulle staden vara en del av det brittiska mandatområdet Palestina.

Vad delades 1948?

1948 utropades Nordkorea och rasade ett blodigt krig mellan kommuniststaten, med kinesiskt och sovjetiskt stöd, och Sydkorea som hade stöd av USA-ledda FN-trupper. Nordkorea har därefter styrts med järnhand av Kim Il-Sung, dennes son Kim Jong-Il och, sedan 2011, av sonsonen Kim Jong-Un.

Hur blev det nya Israel till?

När FN efter andra världskriget föreslog att Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk del sade araberna nej. Judarna utropade då staten Israel som omedelbart anfölls av omgivande arabländer.

Vad hette Israel innan 1948?

Under antiken (1050–37 f.Kr.) kontrollerades området av olika judiska kungariken av och till, vilka åtnjöt totalt cirka 567 års full självständighet. Israels land har sedan dess kontrollerats av andra imperier, som inte sällan bytt namn på området, fram tills skapandet av den moderna staten Israel 1948.

Vem kom först israeler eller palestinier?

Introduktion. År 1948 upprättades staten Israel, trots omfattande protester från palestinierna som bodde i området. Sedan dess har konflikten präglats av en skev maktbalans: ett militärt starkt Israel med starkt amerikanskt stöd på den ena sidan och ett splittrat palestinskt folk utan en separat stat på andra sidan.

Vad betyder israeliterna?

Israeliter, Israels folk och Israels barn är i Bibeln benämningar på det folk som har patriarken Jakob (Israel) som stamfar. Folket delades efter Jakobs söner upp i olika stammar – tolv eller tretton stycken beroende på definition.

Vad är sionismens mål?

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en strävan att återförena det judiska folket efter diasporan (exilen) och återskapa ett permanent hem i Palestina som de blivit utlovade av Gud.

Vad hände i Berlin 1948?

Ett flygplan landar i Berlin under blockaden 1948. Berlinblockaden var ett försök från Sovjetunionens sida i början av kalla kriget (24 juni 1948 till ) att få västmakterna att ge upp Västberlin. Västmakterna lyckades till slut häva blockaden genom att flyga in förnödenheter till Berlin.

Hur delades Mellanöstern upp?

I avtalet delades Mellanöstern upp i intressesfärer där Storbritannien, Frankrike, Italien och Ryssland fick makt över olika delar av området. Gränser drogs upp som kom att leda till konstlade nationsbildningar och bäddade för de konflikter som nu blivit en både akut och såvitt man kan bedöma bestående kris.

Vad krävs det för att bli israelisk medborgare?

Medborgare, som tillika är undersåte i annat land, skall vid tillämpningen av Israels lag betraktas som israelisk medborgare. En liknande regel gäller vid dubbelt hemvist. Person, som har hemvist både i Israel och utomlands, skall nämligen anses bosatt i Israel, så länge han ejfaktiskt bosatt sig i utlandet.

Vad betyder sionister?

Sionismen. Sionism är en ideologi som fått sitt namn från ordet Sion, den traditionella synonymen för Jerusalem och landet Israel, och som uttrycker det judiska folkets längtan för sitt historiska hemland - Sion, landet Israel.

Vem uppförde det första templet i Jerusalem?

Ca 1 000–950 f.v.t lyckades kung David ena kungariket Juda med de hebreiska nordstammarna för att bilda ett Israel, med Jerusalem som huvudstad. Hans son Salomo byggde Jerusalems första tempel. Efter honom delades Israel i två riken, Israel i norr och Juda i söder.

Vad kallar man folk från Israel?

Israel är en judisk stat och drygt tre fjärdedelar av invånarna är judar. Omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948.

Vad är de 12 stammarna?

 • Gad, Jakobs son.
 • Gad, siaren.
 • Gadiantons rövare.
 • Galaterbrevet.
 • Galileen.
 • Gamaliel.
 • Gamla testamentet.
 • Gamle av dagar.