:

Når ble Saulus Paulus?

Indholdsfortegnelse:

  1. Når ble Saulus Paulus?
  2. Hvilken hendelse endret livet til Paulus?
  3. Når og hvor ble Saulus født?
  4. Hva betyr navnet Saulus?
  5. Hva er ein misjonær?
  6. Hva skrev Paulus om?
  7. Hva betyr det å være misjonær?

Når ble Saulus Paulus?

Apostelen Paulus (Saulus, født i Tarsus mellom 10 f.Kr. |10 og 5 f.Kr., død i Roma ca. 67) var en av Kristi apostler, og forfatter av flere brev som er inkludert i Det nye testamente. Den viktigste kilde til kunnskap om ham er hans egne brev, dernest Apostlenes gjerninger.

Hvilken hendelse endret livet til Paulus?

Da han rundt år 35 e.Kr. var underveis til Damaskus for å forfølge de kristne, opplevde han uventet at Jesus viste seg for ham i en åpenbaring. Dette snudde livet og tenkningen hans helt om.

Når og hvor ble Saulus født?

Tarsus, TyrkiaApostelen Paulus / Født

Hva betyr navnet Saulus?

Saulus er en latinsk form av det hebraiske mannsnavn Saul. Apostelen Paulus omtales som Saulus i Apostlenes gjerninger (7,58–13,9). Antagelig har han fra barndommen hatt begge navn, et hebraisk og et latinsk.

Hva er ein misjonær?

Som misjonær forkynner du det kristne budskapet i andre land, samtidig som du utfører praktisk arbeid. En kristen misjonær gjør den kristne troen kjent i andre land, på tvers av språk og kulturgrenser. Dette kan han eller hun gjøre både gjennom forkynnelse, undervisning og gjennom sin måte å leve på.

Hva skrev Paulus om?

Paulus skriver ikke om Jesu liv, men om de «fortolkningsmessige, kosmiske og etiske konsekvensene» av hans død og oppstandelse. Noen få steder gjengir han likevel Jesusord, slik som i Første korinterbrevs kapittel 11, om innstiftelsen av nattverden.

Hva betyr det å være misjonær?

Som misjonær forkynner du det kristne budskapet i andre land, samtidig som du utfører praktisk arbeid. En kristen misjonær gjør den kristne troen kjent i andre land, på tvers av språk og kulturgrenser. Dette kan han eller hun gjøre både gjennom forkynnelse, undervisning og gjennom sin måte å leve på.