:

Hvem kan hjelpe meg økonomisk?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem kan hjelpe meg økonomisk?
 2. Hvordan hjelpe noen som har økonomiske problemer?
 3. Hvilke råd vil du gi en person som ikke har kontroll over økonomien sin?
 4. Hvordan få hjelp til å rydde opp i økonomien?
 5. Kan NAV betale gjeld?
 6. Kan kommunen hjelpe med gjeld?
 7. Kan NAV hjelpe deg med gjeld?
 8. Kan NAV slette gjeld?
 9. Hvordan får man gjeldssanering?
 10. Hvem kan hjelpe med gjeld?
 11. Hva er god økonomistyring?

Hvem kan hjelpe meg økonomisk?

NAV hjelper deg å ta kontroll over økonomien din. Du kan prate med oss på telefon eller møte oss på NAV-kontoret. Tjenesten er gratis. Råd om hva du bør gjøre hvis du ikke klarer å betale regninger eller nødvendige utgifter.

Hvordan hjelpe noen som har økonomiske problemer?

Ta kontakt med NAV NAV Gjeldsrådgivning gir råd til alle som har, eller står i fare for å få, økonomiske problem. Telefontenesta skal vere hjelp til sjølvhjelp. Ring 55 55 33 39, tasteval 1. Les meir om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving på NAVs nettsider.

Hvilke råd vil du gi en person som ikke har kontroll over økonomien sin?

Økonomirådgivning på nett og telefon: NAV informerer via sin nettside nav.no om tjenesten økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. NAV gjeldsrådgivning har en egen økonomirådstelefon () som er et lavterskeltilbud der det gis økonomisk råd og veiledning per telefon. Det er også mulig å nå tjenesten på chat.

Hvordan få hjelp til å rydde opp i økonomien?

Mange sliter med dyre lån som er vanskelige å betjene, og ønsker derfor å få hjelp til å rydde opp i gjeld....Ulike måter å få hjelp til nedbetaling av gjeld

 1. Refinansiering gjennom en bank.
 2. Gjeldsrådgivning hos NAV.
 3. Offentlig gjeldsordning gjennom namsmannen.
 4. Privat hjelp – for eksempel fra foreldre.

Kan NAV betale gjeld?

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å få endene til å møtes, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Hos NAV kan du få råd og veiledning om din privatøkonomi. Tjenesten er gratis.

Kan kommunen hjelpe med gjeld?

Gjeldsforhandling og gjeldsordning er gratis. Du har krav på all nødvendig hjelp fra det offentlige for å komme frem til en gjeldsordning. Det beste er om du først kontakter hjemkommunen og fremlegger saken din for den kommunale gjeldsrådgiveren, men du kan også henvende deg direkte til namsmannen.

Kan NAV hjelpe deg med gjeld?

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å få endene til å møtes, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Hos NAV kan du få råd og veiledning om din privatøkonomi. Tjenesten er gratis.

Kan NAV slette gjeld?

Du kan søke om å få slettet eller redusert gjeld til NAV. Det finnes ikke et eget søknadsskjema. Du skriver søknaden selv, og sender den til NAV. I søknaden må du begrunne hvorfor du mener at gjelden skal slettes eller reduseres.

Hvordan får man gjeldssanering?

Vilkårene for å få gjeldsordning

 1. Først må du som regel selv prøve å gjøre en avtale med kreditorene.
 2. Du må være varig ute av stand til å gjøre opp gjelden. Namsmannen vurderer om du kan betale ned gjelden. ...
 3. Det skal ikke virke støtende for andre at du får gjeldsordning. Namsmannen vurderer dette.

Hvem kan hjelpe med gjeld?

Sliter du med å betale gjeld og har forsøkt å betale gjelden på egenhånd, kan du søke gjeldsordning hos namsmannen. Hvis namsmannen vurderer at du har store problemer med gjeld og ikke har mulighet til å betale det du skylder, kan du få kontroll over økonomien din gjennom en såkalt gjeldsordning.

Hva er god økonomistyring?

God økonomistyring innebærer isolert sett ikke å følge regler, men å sørge for å ha effektive styringsmidler. Det er i flere offentlige virksomheter dessverre liten tradisjon for å utfordre regelstyringen.