:

Hvornår kom årstal?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår kom årstal?
  2. Hvad betyder evangeliet?
  3. Hvornår blev Jesus født?
  4. Hvad er islams opfattelse af Jesus?
  5. Hvem var Jesus?

Hvornår kom årstal?

Tidsregning blev først opfundet i år 525 e.Kr.

Hvad betyder evangeliet?

Evangelium betyder gode nyheder – som regel det kristne. Bruges også om et skrift, der rummer dette budskab; dels de fire kanoniske evangelier, og dels apokryfe skrifter som Thomasevangeliet.

Hvornår blev Jesus født?

  • Vi kan anslå hvornår Jesus blev født, ved at tælle baglæns fra hans død ved påsken, den 14. nisan i foråret år 33 e.v.t. (Johannes 19:14-16) Jesus var omkring 30 år gammel da han begyndte sin tjeneste der varede tre og et halvt år, så han blev født i det tidlige efterår i år 2 f.v.t. – Lukas 3:23.

Hvad er islams opfattelse af Jesus?

  • I islam anses Jesus for en af Allahs væsentligste budbringere, og han må anses som en fundamental del af Islams verdensbillede. Islams opfattelse af Jesus (Isa) har en del tilfælles med de bibelske fortællinger, som fx troen på jomfrufødslen, Jesu som den der helbreder og gør mirakler, Jesus som lærer og så videre.

Hvem var Jesus?

  • Ifølge evangelierne var Jesus en jøde fra Galilæa, der i sin samtid blev anset for at være en skriftklog og healer. Han blev døbt af Johannes Døberen og blev korsfæstet i Jerusalem på ordre fra den romerske præfekt, Pontius Pilatus pga. beskyldninger om landsforræderi og gudsbespottelse.