:

Hvor skal kong Harald gravlegges?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor skal kong Harald gravlegges?
 2. Hvem var konge i Norge i 1922?
 3. Hvem tar over når kongen dør?
 4. Når døde kongen?
 5. Hvor er Kong Haakon gravlagt?
 6. Hvor bodde kongen under 2 verdenskrig?
 7. Når ble Slottet pusset opp?
 8. Hvordan var kongen i middelalderen?
 9. Hva blir Sonja om Kongen dør?
 10. Har Kongen reell makt?
 11. Er de kongelige balsamert?
 12. Når tid døde kong Håkon?
 13. Hvor begraves kongefamilien?
 14. Hvordan stilte kong Haakon og den norske regjeringen seg til okkupasjonen?
 15. Når forlot kongen Norge i 1940?

Hvor skal kong Harald gravlegges?

Det kongelige mausoleum er et kongelig gravkapell på Akershus slott i Oslo.

Hvem var konge i Norge i 1922?

Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel Haakon VII (født Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, prins til Danmark og Island; 3. august 1872, død 21. september 1957) var Norges konge fra 19. Han tilhørte fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg og ble født som prins Carl av Danmark.

Hvem tar over når kongen dør?

Kvinner og menn er siden 1990 likestilte som arverettigede, men med unntak for dem som er født før 1990. Dette innebærer at kronprins Haakon står før sin eldre søster prinsesse Märtha Louise i arvefølgen.

Når døde kongen?

Olav V (født Alexander Edward Christian Frederik, prins av Danmark, 2. juli 1903, død 17. januar 1991) var Norges konge fra 1957 til sin død i 1991.

Hvor er Kong Haakon gravlagt?

1. oktober 1957Haakon VII / Begravelsesdato

Hvor bodde kongen under 2 verdenskrig?

Kongefamilien måtte flykte. Kong Haakon, Kronprins Olav og Regjeringen ledet motstanden fra sitt eksil i London. Kronprinsesse Märtha og barna måtte reise til Washington DC i USA.

Når ble Slottet pusset opp?

Slottet er pusset opp og ombygd etter hvert tronskifte: i 1876 (arkitekt Bull), i 1906 (arkitekt Carl og Jørgen Berner), i 1957 (arkitekt Arnstein Arneberg) og i (arkitekt Narud-Stokke-Wiig A/S). Det var først etter 1905 at Slottet ble permanent kongebolig.

Hvordan var kongen i middelalderen?

I middelalderen var kongene i stor grad avhengige av adelens støtte. Adelen var en overklasse med jordeiere som arvet sin adelige tittel. Adelen var også en krigerklasse som skulle være til disposisjon for kongen, og i tillegg skulle de beskytte bøndene som drev jorda de eide.

Hva blir Sonja om Kongen dør?

Når kongen dør, blir kronprinsen konge, og kronprinsessen blir dronning.

Har Kongen reell makt?

Sittende I praksis er det regjeringen som utøver styresmakten, noe som har vært tilfelle siden unionen med Sverige ble oppløst 7. juni 1905. At Kongen er statsoverhode, innebærer at han må signere alle regjeringens offisielle beslutninger, såkalte kongelige resolusjoner, samt sanksjonere lover vedtatt av Stortinget.

Er de kongelige balsamert?

Særlig kjent er de kongelige mumier fra Egypt, men balsamering ble brukt også i Peru. Sannsynligvis har det vært troen på et liv etter døden som har gjort at man har villet bevare kroppen. Den egyptiske teknikken er ikke kjent i alle deler.

Når tid døde kong Håkon?

21. september 1957Haakon VII / Dødsdato

Hvor begraves kongefamilien?

Det kongelige mausoleum er et gravkapell på Akershus slott for medlemmer av det norske kongehuset. Gravkapellet, som ble innviet 16. desember 1949, ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg.

Hvordan stilte kong Haakon og den norske regjeringen seg til okkupasjonen?

Da andre verdenskrig brøt ut i 1939, erklærte Norge seg nøytralt, men 9. april 1940 angrep tyske tropper landet. Kong Haakon og regjeringen nektet å overgi seg, men etter to måneder hadde tyskerne erobret hele landet, og fra da av og til frigjøringen i 1945 sto Norge under tysk okkupasjon.

Når forlot kongen Norge i 1940?

april 1940 fant sted da Norges regjering, Stortingets medlemmer, Norges konge, Norges kronprins og tjenestemenn i sentraladministrasjonen forlot Oslo 9. april 1940 etter at tyske styrker hadde angrepet Norge.