:

Hvem opfandt sproget dansk?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem opfandt sproget dansk?
  2. Hvad er sprog?
  3. Hvad er de sproglige tegn?
  4. Hvor mange sprog er der i verden?
  5. Hvad er et sprogs eksistens?

Hvem opfandt sproget dansk?

Dansk - historie, Historisk set er dansk en dialekt af et fællesnordisk sprog, som er sparsomt overleveret i runeindskrifter fra ca. 200-800 e.Kr., spredt over Danmark, Norge og Sverige. Dette sprogtrin kaldes urnordisk.

Hvad er sprog?

  • Sprog, tegnsystemer, som mennesker anvender for at meddele sig til hinanden ved at tale, skrive eller bruge håndbevægelser og mimik; bruges dog også om andre former for kommunikationssystemer, fx dyresprog og maskinsprog.

Hvad er de sproglige tegn?

  • De sproglige tegn består således, som fremhævet af den schweiziske sprogvidenskabsmand Ferdinand de Saussure, af både et fysisk udtryk og et begrebsindhold, der kan være en forestilling om fx ting, egenskaber eller handlinger.

Hvor mange sprog er der i verden?

  • I skrivende stund eksisterer der ifølge hjemmesiden 7.102 sprog i verden, hvoraf omkring 900 er døende sprog. Det vil sige., at de, der taler sproget, for eksempel er blevet for gamle til at få børn. Europa er et relativt sprogfattigt sted. Vi taler kun 286 sprog. I Afrika og Asien boltrer de sig til gengæld i forskellighed.

Hvad er et sprogs eksistens?

  • Sprog. Et sprogs eksistens er i høj grad politisk og kulturelt defineret. Med Jugoslaviens opløsning i 1991-92 ophørte således det serbokroatiske sprog, og til de nye nationer skabtes i stedet tre sprog: kroatisk, serbisk og bosnisk.