:

Hva kaller man folk fra India?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva kaller man folk fra India?
  2. Hvordan var kolonitiden i India?
  3. Hvordan kom engelsk til India?
  4. Når ble India delt?
  5. Hvilken folkegruppe tilhører India?
  6. Hva slags ressurser har India?
  7. Hva er Gandhi mest kjent for?
  8. Hva oppnådde Gandhi?

Hva kaller man folk fra India?

India

India Republikken India
भारतीय गणराज्य (hi)
InnbyggernavnInder, indisk
Grunnlagt15. august 1947
Oppkalt etterIndus

Hvordan var kolonitiden i India?

I 1858 gikk India over fra kompaniet til den britiske krone og ble en koloni styrt av en visekonge. Det ble lovet adgang til embeter etter «utdannelse, dyktighet og ubestikkelighet, uansett rase og religion», men i praksis oppnådde inderne meget sjelden høyere embeter.

Hvordan kom engelsk til India?

2) Britisk ekspansjon og kolonisering av India I begynnelsen var målet til europeerne først og fremst å drive handel med India. Når Mogulriket og andre lokale fyrster ble svekket tok det britiske East India Company over territorium ved militærmakt eller allianser med lokale herskere.

Når ble India delt?

Delingen av Britisk India fant sted natt mellom den 14. og 15. august 1947 og skapte to nye selvstendige stater, India og Pakistan, av den britiske kolonien India.

Hvilken folkegruppe tilhører India?

I India er det ikke etnisk opphav eller hudfarge som setter skiller mellom folkegruppene, men først og fremst språk. Språkene, som riktignok viser et visst samsvar med kulturelle og etniske skiller, har også dannet grunnlaget for Indias inndeling i stater etter uavhengigheten.

Hva slags ressurser har India?

Landet er dessuten verdens tredje største saltprodusent. India har verdens femte største kullreserver med over 100 milliarder tonn. De største steinkull-forekomstene finnes i Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal og Madhya Pradesh. Antrasitt finnes i Jammu and Kashmir og brunkull i blant annet Tamil Nadu.

Hva er Gandhi mest kjent for?

Mahatma Gandhi var en indisk politiker. Han ledet den indiske nasjonalistbevegelsen mot det britiske styret i India. Han ble internasjonalt anerkjent for sin doktrine om ikkevold som middel i politisk og sosial kamp. Gandhi ble betraktet som en mahatma, som betyr «stor sjel», en hellig mann.

Hva oppnådde Gandhi?

Til slutt bestemte han seg for å gjøre aktiv motstand mot styresmaktene. Han ville bekjempe alle de løgnene som rasefordommene bygget på. Gandhi startet en lang kamp for frihet og like rettigheter, først i Sør-Afrika og senere i sitt hjemland India – en kamp som endte med Indias frigjøring fra Storbrittania i 1948.