:

Hvad er den danske stats opgave?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er den danske stats opgave?
 2. Hvornår fik vi rigtigt demokrati i Danmark?
 3. Hvad førte til grundloven?
 4. Hvad er statens opgave?
 5. Hvilke opgaver har kommunerne?

Hvad er den danske stats opgave?

Statens opgaver Staten skal typisk tage sig af opgaver, hvor der skal være en sammenhæng i hele landet og på tværs af kommuner og regioner. Det er for eksempel politi, forsvar og retsvæsen. Derudover er det staten, der tager sig af for eksempel skatteopkrævning, ungdomsuddannelser og nationale miljøopgaver.

Hvornår fik vi rigtigt demokrati i Danmark?

I 1849 fik Danmark sin første Grundlov. Det var et skridt på vejen til at gøre landet demokratisk.

Hvad førte til grundloven?

Grundloven afløste Kongeloven af 1665 og markerede overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki og en mere demokratisk styreform. Baggrunden for loven må ses i lyset af de revolutionære, demokratiske og nationalpolitiske strømninger, der prægede det meste af Europa i første del af 1800-tallet.

Hvad er statens opgave?

Statens opgaver Staten skal typisk tage sig af opgaver, hvor der skal være en sammenhæng i hele landet og på tværs af kommuner og regioner. Det er for eksempel politi, forsvar og retsvæsen. Derudover er det staten, der tager sig af for eksempel skatteopkrævning, ungdomsuddannelser og nationale miljøopgaver.

Hvilke opgaver har kommunerne?

Kommunens opgaver

 • Det sociale område: Finansierings‐, forsynings‐ og myndighedsansvar.
 • Børnepasning.
 • Folkeskolen, herunder al specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn.
 • Ældrepleje.
 • Sundhedsområdet: Bl.a. ...
 • Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder.