:

Er Estland Letland og Litauen medlem af EU?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er Estland Letland og Litauen medlem af EU?
  2. hva er hovedstaden i litauen?
  3. hvordan ble litauen okkupert?
  4. hvor mange innbyggere i litauen?
  5. hva er landskapet i litauen?

Er Estland Letland og Litauen medlem af EU?

Hvilke lande er med i Den Europæiske Union (EU)? Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige.

hva er hovedstaden i litauen?

  • Landet har en befolkning på 2,8 millioner, og dens hovedstad og største by er Vilnius. På 1300-tallet var Litauen en del av det største landet i Europa, og dagens Hviterussland, Ukraina samt deler av Russland var områder underlagt Polen og Storhertugdømmet Litauen. Med Lublinunionen av 1569 ble Det polsk-litauiske samveldet dannet.

hvordan ble litauen okkupert?

  • Under første verdenskrig ble Litauen i 1915 okkupert av Tyskland, som presset de russiske styrkene ut av landet. Tyskerne integrerte den litauiske økonomien i sin egen krigsøkonomi. De tenkte seg en direkte annektering av Litauen eller en litauisk satellittstat, og det var også planer om tysk kolonisering.

hvor mange innbyggere i litauen?

  • De siste par tiårene har det vært en massiv emigrasjon fra de baltiske landene. Én av fem innbyggere i Litauen har forlatt landet etter uavhengigheten i 1991. Største byer er Vilnius med 536 000, Kaunas med 307 000 og Klaipėda med 159 000 innbyggere (2018). Av landets innbyggere bor 67,7 prosent i byer (2018).

hva er landskapet i litauen?

  • Litauen består av følgende landskap: 1 Lavlandet ved kysten, 2 Høylandet i Samogitia, 3 Lavlandet ved Venta i innlandet, 4 Høylandet i Suduva, 5 Høylandet i Dzūkija, 6 Høylandet i Aukštaitia, 7 Slettene i sørøst, 8 Høylandet på strekken Švencionys - Narocius og Ašmena. More ...