:

Hva er Malawi kjent for?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva er Malawi kjent for?
 2. Hvilket språk snakker de i Malawi?
 3. Når ble Malawi selvstendig?
 4. Hvorfor er Malawi fattig?
 5. Hvordan er klimaet i Malawi?
 6. Hva kjennetegner Malawi innsjøen?
 7. Hva er de fem vanligste språkene i verden?
 8. Hvorfor snakker de engelsk i England?
 9. Hvordan komme seg ut av fattigdom?
 10. Hva er verdens enkleste språk?
 11. Hva gikk språkdebatten på 1800-tallet ut på?
 12. Hvordan spredde engelsk seg?
 13. Hvorfor er det viktig å kunne snakke engelsk?

Hva er Malawi kjent for?

Malawisjøen er Afrikas tredje største innsjø og utgjør vel en femdel av landets samlede areal. Fiske, turisme og handelsvirksomhet er knyttet til sjøen. Det er muligheter for olje- og gassutvinning i innsjøen, men dette er omstridt. Øyene Chizumulu og Likoma ligger i Mosambiks farvann, men tilhører Malawi.

Hvilket språk snakker de i Malawi?

EngelskMalawi / Offisielt språk KuLTuR OG RELIGIOn Det mest utbredte språket er chichewa, mens engelsk er det offisielle språket. Ca 80 prosent av befolkningen er kristne, mens 15 prosent er muslimer. Mange malawiere praktiserer dessuten lokale religioner. Som de fleste andre afrikanske land, har Malawi en viktig muntlig fortellertradisjon.

Når ble Malawi selvstendig?

desember 1963, og Malawi ble et helt uavhengig medlem av Samveldet 6. juli 1964. To år senere ble Malawi republikk med Banda som sin første president. Landet ble også erklært en ettpartistat.

Hvorfor er Malawi fattig?

Malawi er et verdens minst industrialiserte land. 80 % livnærer seg ved jordbruk og over 80 % prosent av eksportinntektene er knyttet til jordbruksprodukter. Den klart viktigste varen er tobakk, som utgjør 70 % av eksporten. Å være så avhengig av råvare eksport og særlig tobakk gjør landets økonomi svært utsatt.

Hvordan er klimaet i Malawi?

Malawi ligger i den tropiske klimasonen, men de store høydeforskjellene gjør at temperatur og nedbør varierer. Det tropiske klimaet gir monsuner i regntiden fra oktober til april, og tørke tid fra juni til september. Flom og tørke rammer derfor jordbruket ofte.

Hva kjennetegner Malawi innsjøen?

Malawisjøen er den tredje største og sørligste av De store sjøer. Innsjøen har et areal på 31 000 kvadratkilometer. Største dyp er 704 meter, og dermed er den Afrikas nest dypeste og verdens sjuende dypeste innsjø.

Hva er de fem vanligste språkene i verden?

Antall språk Nesten halvparten av jordens befolkning benytter de fem vanligste språkene i verden (mandarin-kinesisk, spansk, engelsk, hindi og arabisk) som morsmål.

Hvorfor snakker de engelsk i England?

England ble i det 5. århundret erobret av anglere og saksere fra dagens Nord-Tyskland, som brakte med seg germanske språk. Blant de språklige slektningene på kontinentet står frisisk og nedertysk nærmest. Dette utviklet seg til gammelengelsk, som igjen utviklet seg til dagens engelske språk.

Hvordan komme seg ut av fattigdom?

For å utrydde verdens fattigdom må økonomisk vekst fordeles jevnere, både mellom land og blant innbyggerne innad i land. I tillegg må flere inkluderes i arbeidslivet. Alle land må gi innbyggerne sine like muligheter og investere i sosiale velferdsordninger som arbeidsledighetstrygd, sykepenger – og utdanning.

Hva er verdens enkleste språk?

Letteste språk: Mandarin, fordi det er så regelmessig og lett å uttale.

Hva gikk språkdebatten på 1800-tallet ut på?

1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden.

Hvordan spredde engelsk seg?

Men tidlig på 1600-tallet begynte England å interessere seg for handel og kolonisering, og i takt med at engelskmenn emigrerte og etablerte kolonier under fjerne himmelstrøk, ble også språket de snakket, spredd over store deler av verden.

Hvorfor er det viktig å kunne snakke engelsk?

Selv i områder der snakker flere språk er engelsk høyt verdsatt, som i diplomati og utdanning, for eksempel – det globale språket vårt fortsetter å dominere. Å kunne kommunisere effektivt på tvers av landegrenser og bedrifter er viktig i dagens geografiske og kulturelt mangfoldige arbeidsplasser.