:

Hva het Mali før?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva het Mali før?
  2. Hva lever folk av i Mali?
  3. Hva er landet Mali kjent for?
  4. Hvor lenge har konflikten i Mali vart?
  5. Hva er Mali kjent for?

Hva het Mali før?

Tidligere Fransk Sudan ble da proklamert som republikken Mali 22. september 1960.

Hva lever folk av i Mali?

Mali er Afrikas tredje største produsent av gull. Andre viktige mineraler er jern, kobber, bauxitt, sink, mangan, uran, diamanter, fosfat og salt. Industrien er lite utviklet og hovedsakelig konsentrert i Bamako. Landets viktigste eksportvarer er levende husdyr til nabolandene i sør, bomull og gull.

Hva er landet Mali kjent for?

Mali har blant de høyeste fruktbarhetstallene i Afrika. Landet har også fremdeles en relativt høy barnedødelighet. I tillegg har Mali lenge hatt stor arbeidsmigrasjon til andre land i Vest-Afrika samt til Frankrike.

Hvor lenge har konflikten i Mali vart?

Urolighetene som har preget Mali siden 2012, har gått utover menneskerettighetene, som tidligere har stått sterkt i landet. Pågående konflikter med blant andre tuareg-separatister og islamistiske terrorister, har ført til overgrep mot sivilbefolkningen.

Hva er Mali kjent for?

Mali har blant de høyeste fruktbarhetstallene i Afrika. Landet har også fremdeles en relativt høy barnedødelighet. I tillegg har Mali lenge hatt stor arbeidsmigrasjon til andre land i Vest-Afrika samt til Frankrike.